Blog

24 11.19
Cílem této práce je poskytnout jasnou definici Mezinárodní genetické standardizace (IGS ) v Charles River. IGS byla přijata společností Charles River v roce 1992, a týká se řízení zdraví a genetiky...
23 11.19
Geneticky definované inbrední a F1 hybridní kmeny jsou často modely výběru pro výzkum kvůli jejich jedinečným a stabilním fenotypovým vlastnostem, a tudíž jednotným a předvídatelným experimentálním...
28 05.19
Inhalační anestézie isofluranem u laboratorních zvířat V experimentech na pokusných zvířatech je často třeba provést chirurgický či jiný invazivní pokusný zákrok, který pro zvíře může být...
27 02.19
Which Alloy is Best for My Surgical Instruments?   Inox, Titanium, Dumoxel®, Dumastar®, Antimagnetic... Have you ever looked at the variety of metal alloys for surgical instruments and...
27 02.19
How Do I Select Appropriate Surgical Instruments for My Application? When you are selecting surgical instruments for a procedure, here are a few key points to consider: What procedure are you...
27 02.19
Surgical Instrument Care and Handling The proper care and handling of your valuable surgical instruments will improve their longevity and function. Choose a protocol appropriate for your...
20 02.19
DLC Coating Multiplies Useable Life of Surgical Instruments When applied to surgical instruments, Diamond-Like Carbon coating dramatically increases the life of the instrument. Because DLC-coated...
19 02.19
Surgical Instrument Coatings and Features Surgical instruments for dissecting come in a variety of patterns, types, shapes and sizes. Choosing the correct one for your application will improve...
11 02.19
What to Do When You Need Catheterized Rodents But You Don’t Have a Surgeon On Staff Catheterized rats and mice can be useful for a range of studies. Perhaps you need to inject a compound...
07 02.19
Caring for your Surgical Instrument Investment What's the difference between cleaning, disinfecting and sterilizing? Let's take a look. This is the first in a series of four videos to discuss...

banner_allentown_cz.jpg