Blog

28 05.19
Inhalační anestézie isofluranem u laboratorních zvířat V experimentech na pokusných zvířatech je často třeba provést chirurgický či jiný invazivní pokusný zákrok, který pro zvíře může být...

banner_allentown_cz.jpg