AXION

Axion Biosystems je společnost, která se zaměřuje na řešení in vitro problematiky související se srdeční a mozkovou aktivitou.
  • Popis
  • Související produkty

AXION

Axion Biosystems is a life science company focused on solving problems related to human heart and brain activity. Axion tackles these problems by integrating their core technology – proprietary electronics and microfabrication methods – with biology. This capability has led Axion to initiate the development of products for three different markets: life science instrumentation, medical diagnostics, and implantable stimulation devices.

Axion primary focus has been on the life science instrument that was commercialized in 2011, a multiwell microelectrode array (MEA) system. Currently, pharmaceutical and biotech companies, academics, and government agencies use Axion’s product to screen complex human functions and disease states in a dish, such as the arrhythmias and seizure activities that emerge between networks of human cells. Using the same core technology, we are developing a non-invasive platform that functionally images peripheral nerves and an implantable MEA that stretches and conforms to soft human tissue.

The Company received a 2012 Tibbetts Award from the Small Business Administration (SBA) based on our technological innovation. In addition, Axion has received over $5.5 million in funding from the National Institutes of Health (NIH) and the Georgia Research Alliance (GRA). We expect to continue innovating by rapidly advancing development of analytical and biological tools, bringing our customers the next-generation toolsets for safety assessment and drug screening.

jedno jamková destička
Přidat žádost
Producent:
M64-GLx skleněná série s mikroelektrodami (multielectrode array, MEA) je ideální pro výzkum elektroaktivních buněk a tkání (např. nervových, srdečních či tkání hladkého a kosterního svalstva). Záznamová oblast o rozsahu 2x2 mm.
Přidat žádost
Producent:
K usnadnění rychle se vyvýjejícího využití optogenetických technik u MEA, Axion představuje Lumos. Lumos je optické stimulační zařízení vytvořené do páru s Maestro MEA platformou. Díky tomu mohou výzkumníci dodat světlo do každé jamky vícejamkové MEA destičky pro rozšířenou kontrolu buněčných sítí během současného zaznamenávání "real-time" dat funkční aktivity.
Přidat žádost
Producent:
M768-GLx ze série skleněných vysokopropustných matic s mikroelektrodami (multielectrode array, MEA) je ideální pro výzkum elektroaktivních buněk a tkání (např. nervových, srdečních, svalových a míšních). Záznamová oblast o rozsahu 2 x 2 mm.
Přidat žádost
Producent:
M768-KAP ze série vysokopropustných matic Kapton s mikroelektrodami (multielectrode array, MEA) je ideální pro výzkum elektroaktivních buněk a tkání (např. nervových, srdečních, svalových a míšních). Záznamová oblast o rozsahu 1,1 × 1,1 mm.
Přidat žádost
Producent:
M768-KAP–96 ze série vysokopropustných matic Kapton s mikroelektrodami (multielectrode array, MEA) je ideální pro výzkum elektroaktivních buněk a tkání (např. nervových, srdečních či tkání hladkého a kosterního svalstva). Záznamová oblast o rozsahu 0,8 × 0,8 mm.
Přidat žádost
Producent:
Axion Muse představuje platformu s integrovanou stimulací a nahráváním pro multielectrode arrays, zároveň s tím výrazně snižuje náklady a složitost MEA výzkumu.

banner_allentown_cz.jpg