Anestetický systém UNO

Anestetický systém UNO

Producent: 

Požadavky na anestetická zařízení, která lze použít pro malá laboratorní zvířata se výrazně zvýšily. V návaznosti na tento trend se UNO podílel a stále se aktivně podílí na návrhu a výrobě kompletních anestetických systémů i pro ta nejmenší zvířata. 

Přidat žádost o nabídku
 • Popis

Anestetický systém UNO

Požadavky na anestetická zařízení, která lze použít pro malá laboratorní zvířata se výrazně zvýšily. V návaznosti na tento trend se UNO podílel a stále se aktivně podílí na návrhu a výrobě kompletních anestetických systémů i pro ta nejmenší zvířata.

Anestetický systém UNO může být kombinován s řadou dalších zařízení, v závislosti na potřebách zákazníků:

 • Průtokoměr
 • Odpařovač
 • Indukční komora
 • Plynová odsávací jednotka
 • Obličejová maska
 • Filtr zbytkového plynu / absorbér
 • Řízený topný systém
 • Anestetická jednotka Univentor
 • UNO Mikroventilátor UMV-03

 

Průtokoměr

Naše nejčastěji používané průtokoměry typu SF1, CM2 a SF3 jsou zařízení určená pro dodávku medicinálních plynů pomocí antistatických a odměrných měřících trubic a jsou doplněny kompletní dávkovací jednotkou. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníku a přívodní přípojka na spodní straně průtokoměru je uspořádána tak, aby byla spojena s existujícími okruhy centralizovaného podávání plynu nebo s válci doplněnými regulátory tlaku. K výstupu dávkovací jednotky může být připojen odpařovač anestetik nebo může být směs plynů dodávána pacientovi přímo, prostřednictvím plynové podávací jednotky.

Odpařovač

UNO Odpařovač Sigma Delta

Sigma Delta je nejnovějším produktem ve vynikající řadě odpařovačů nejvyšší kvality a spolehlivosti. Poskytuje přesné koncentrace při měnících se podmínkách průtoku a teploty, zejména při malém průtoku.

Sigma Delta kombinuje nejnovější patentovanou technologii, intenzivní výzkum a rozsáhlé znalosti získané při více než padesátileté praxi výroby odpařovačů.

Bezúdržbový*

 • Selectatec®, Drager Plug-In®, North American Drager, Cagemount
 • Špičkový výkon v širokém rozmezí parních koncentrací a teplot, zejména při malých průtocích.
 • Izofluran nebo sevofluran
 • Systémy Key-fill, Quik Fil® nebo Pour-fill
 • Účinné kompatibilní interlock systémy Selectatec®, Drager, and North American Drager
 • Nízká hmotnost těla

* Předpokládá desetiletou životnost výrobku, při níž není potřeba preventivní údržba. Doporučuje se provádět údržbu jednou za deset let.

 

Technické specifikace

 • Hmotnost: Přibližná hmotnost 5kg
 • Kapacita (mm): Objem při značce MAX; 240 +/- 10 ml / objem při značce MIN: 35 +/- 10 ml
 • Poznámka: Po odčerpání knot zachytí přibližně 60 +/- 10 ml kapaliny
 • Rozsah průtoku: Rozsah provozního průtoku: 0,2 až 15 litrů/min
 • Rozsah teplot: Rozsah provozních teplot 15 až 35°C
 • Rozměry odpařovače Cagemount (mm): 133 šířka x 158 hloubka x 219 výška
 • Selectatec kompatibilní se systémem interlock - rozměry (mm): 120 šířka x 190 hloubka x 242 výška
 • Drager kompatibilní zásuvný - rozměry (mm): 100 šířka x 190 hloubka x 242 výška

 

 

Technické specifikace

 • Hmotnost: Přibližná hmotnost 5kg
 • Kapacita (mm): Objem při značce MAX; 240 +/- 10 ml / objem při značce MIN: 35 +/- 10 ml
 • Poznámka: Po odčerpání knot zachytí přibližně 60 +/- 10 ml kapaliny
 • Rozsah průtoku: Rozsah provozního průtoku: 0,2 až 15 litrů/min
   

Indukční komora

Indukční komora UNO a plynová odsávací jednotka mohou být použity pro indukci inhalační anestézie u potkanů ​​a myší. (Měla by být k dispozici anestetická směs plynů z průtokoměru/odpařovače.)

Indukční komora je vyrobena z akrylu o tloušťce 10 mm se vstupním hadicovým konektorem na spodní straně a na opačné straně s vývodem ø23 mm (na úrovni víka). Víko lze otevřít svislým posunutím víka z indukční komory. Když je indukční komora připojena k plynové odsávací jednotce UNO a víko je zavřené, vzniká pro ventilátor odsávací jednotky relativně vysoký vnitřní odpor. Proto plynová odsávací jednotka odsává z indukční komory jen velmi málo směsi anestetických plynů a v důsledku toho je zvíře optimálně vystaveno směsi anestetických plynů.

Jakmile je zvíře anestetizováno, víko indukční komory může být mírně vysunuto. Pootevřením víka se sníží vnitřní odpor odsávacího ventilátoru a odsávací jednotka UNO začne okamžitě odčerpávat při maximálním výkonu, což zabraňuje unikání anestetické směsi plynu z indukční komory do prostoru/pracoviště. Anestetické směsi plynu v indukčním komoře jsou tudíž rychle odčerpány a víko může být odstraněno, za účelem vyjmutí anestetizovaného zvířete (myši nebo potkana).

Vnitřní rozměry (D x Š x V)

·                Indukční komora pro potkana: 250 x 130 x 90 mm 

·                Indukční komora pro myš: 150 x 100 x 70 mm


Plynová odsávací jednotka

Odsávací jednotka UNO může být použita pro přímé odsávání odpadního anestetického a vydechovaného plynu, které vznikají při použití obličejových masek pro potkany a myši.

Dále může být odsávací jednotka UNO použita pro nepřímé odsávání nadměrného anestetického plynu z oběhového systému UNO Mikroventilátoru (UMV) při různých nastaveních objemu a tlaku UMV. Aby nedošlo k úniku anestetických směsí plynů a pro správné fungování odsávací jednotky, měla by být dodávka směsi plynů do obličejové masky nastavena maximálně na:

 • Obličejová maska - potkan: -350 ml/min*1
 • Obličejová maska - myš: -260ml/min*2

Dodávka směsi anestetických plynů do UNO Mikroventilátoru (UMV) je nastavena na nižší úroveň, protože při použití UMV a správné velikosti intubační trubice nevzniká téměř žádný odpad anestetické směsi plynů

Potkan:

 • dechový objem: cca. 2,5 ml
 • frekvence dýchání během anestezie: ± 60-70/min
 • celkový objem dýchání / min: 150 - 175 ml/min
 • ne všechen dodaný plyn je potkanem "spotřebován" a zpravidla přívod plynu do obličejové masky odpovídá asi dvojnásobnému objemu dýchání/min, tj. 300 - 350 ml/min.

Myš :

 • dechový objem: ≤ 1 ml
 • frekvence dýchání během anestezie: ± 110 - 130/min
 • celkový objem dýchání / min: 110 - 130 ml/min
 • ne všechen dodaný plyn je myší "spotřebován" a zpravidla přívod plynu do obličejové masky odpovídá asi dvojnásobnému objemu dýchání/min, tj. 220 - 260 ml/min.

Obličejové masky

Všechny tři modely se připojují k napájecímu systému anestetického plynu (jako odpařovač a průtokoměr nebo univentor). Druhým připojením je odsávací systém, který bezpečně odstraňuje vydechnuté/nespotřebované anestetické plyny; jako je odsávací jednotka UNO.

Obličejová maska pro myši:

 • s malým nosním "kuželem" speciálně navrženým pro použití s ​​myší
 • vynikající odsávání plynu
 • dobrá čistitelnost

 

Obličejová maska pro potkany:

 • s větším "kuželem" pro přívod plynu
 • pro použití s ​​potkany (a myšmi v závislosti na typu operace).
 • odsávání plynu a čistitelnost jako u obličejové masky pro myši


Filtr zbytkového plynu / absorbér 

Systém aktivovaného uhlíku, který má absorbovat anestetika vydechovaná zvířetem během spánku a také nadměrný anestetický plyn.
Tato malá nádoba může být připojena k odsávací jednotce UNO. Aktivní dřevěné uhlí absorbuje izofluran zbylý ve vydechnutém proudu vzduchu.
Po každém použití musí být nádoba zvážena a po navýšení hmotnosti o 200 gramů musí být nádoba nahrazena novou nádobou.

Univentor

Jednotka Univentor je kompletní anestetický systém s vestavěným odpařovačem a průtokoměrem.

 • určený pro malé hlodavce
 • přesné dávkování anestetika a vzduchu
 • minimální spotřeba anestetik
 • proud vzduchu od 50 ml/min až do 999 ml/min
 • připojuje se k masce, indukční komoře nebo ventilátoru
 • předkalibrovaný na izofluran
 • velmi malá stopa a nevyžaduje pevnou instalaci
 • snadné ovládání
 • snadné použití a obsahuje ​​bezpečnostní prvky
 • jednotka je přizpůsobena pro použití s ​​membránovým čerpadlem vstupního proudu vzduchu, takže je velmi vhodná pro "mobilní" systém anestezie.
 • Mezi čerpadlem vzduchu a jednotkou univentor vždy musíte použít hydrofobní filtr.


UNO Mikroventilátor UMV-03

Ventilátor / Respirátor, speciálně vyvinutý pro dýchání myší, potkanů ​​a morčat a celkovou inhalační anestézii s endotracheální kanylou. Ventilátor UNO je standardně vybaven přípojkou pro anestetický plyn (směs), kontrolkami pro ovládání frekvence, objemu a minimálního/maximálního tlaku, "oběhovým" systémem a možností nastavení PEEP  (tj. operace s otevřením hrudníku).

Je také možné umístit zvíře pod mikroskop, do stereotaktického zařízení, nebo do vodní lázně díky ohebným hadicím o délce ± 80 cm a připojení endotracheální kanyly. Jednotka potřebuje přívod plynu (vzduch, O2 nebo směs).

 Vlastnosti:

 • Nastavení dechového objemu na ventilátoru (bez protiproudu): 0,1ml - 24 ml
 • Extrémně nízký mrtvý objem
 • Účinný objem (s protiproudovou a endotracheální trubicí): 0,0ml - 12 ml* * (v závislosti na velikosti endotracheální trubice)
 • Frekvence (dechová frekvence): 15 - 200/min
 • Nastavení minimálního a maximálního tlaku
 • Nastavení tlaku: ≥ 0 mbar - výš
 •  Je k dispozici nastavení PEEP
 • Vzorec sinusového tlaku opisuje přirozené dýchání bdících myší a potkanů ​​(insp./expirace = 1:1). Vzhledem ke konstrukci jednotky neexistuje nebezpečí špičkového tlaku v plicích zvířat během ventilace (ve srovnání s ventilátory ovládanými ventily)
 • Oběhový systém s absorbérem CO2
 • Snadné připojení k jednotce průtokoměru / odpařovače
 • Vzdálenost mezi UMV a polohou zvířete: až 1 metr
 • Při prodloužených přívodech plynu a odsávacích trubicích je připojení intubační trubice promítnuto na ohebnou přívodní a odvodní hadici (která je součástí "oběhového" systému). 

 

banner_allentown_cz.jpg