Extracelulární zesilovače DAM50 a DAM80

zesilovač, extracelulární, dam50, dam80, dam 50, dam 80, EAG, ERG

Extracelulární zesilovače DAM50 a DAM80

Zesilovače WPI DAM jsou dobře známým oborovým standardem extracelulární amplifikace

Přidat žádost o nabídku
 • Popis

Extracelulární zesilovače DAM50 a DAM80

Zesilovače WPI DAM jsou dobře známým oborovým standardem extracelulární amplifikace. Tyto bateriemi napájené biozesilovače jsou postavené na kompaktním nosném profilu umožňujícím uživateli přiblížení preparátu a tím minimalizaci vzdálenosti podílející se na šumu. Každý zesilovač je vybaven volitelnými filtry omezení shora i zdola a poziční kontrolou pro posun galvanických potenciálů, které se při záznamu mohou tvořit.

Zesilovače řady DAM lze používat samostatně jako stolní jednotky i jako volitelné, svorkami upevňované hardwarové součásti, umístěné příhodně do pracovního prostoru. Pár zesilovačů může být také pomocí montážní sady (3484) uložen ve standardním regálovém nosiči (racku). Pro konfigurační potřeby je nabízena škála upevňovacích pomůcek.

Tlumení šumu diferenciální amplifikací

Diferenciální amplifikace má pro bioelektrický záznam velký význam při tlumení všudypřítomného rušivého šumu buzeného indukcí z napájecího vedení. Dobře řešený diferenciální zesilovač dokáže výrazně potlačit šum z napájecího vedení. Podstatné je, aby byl preparát spojením s elektrodou a zemnicím svodem samotného DAM50 dobře uzemněn. Tím je dosahováno značného snížení elektrostaticky indukovaného potenciálu. Vedle uzemnění preparátu je pro optimální záznam rozdílu bioelektrických potenciálů nezbytné mít dvě diferenciální propojení vstupů prostřednictvím elektrod na záznamové straně.

Přednosti

 • Velmi nízký vnitřní šum
 • Ultraklidné stejnosměrné napájení – bez střídavého zdroje
 • Nízká vnitřní citlivost vůči smyčkám zemnění
 • Malá potřebná plocha
 • Nákladová nenáročnost
 • Ochrana proti elektrostatickým výbojům!

Aplikace

 • Amplifikace biopotenciálů z kovových elektrod
 • Stimulace pole mozkových vzorků (řezů)
 • EAG (elektroantenogram)
 • ERG (elektroretinogram)

   

Porovnání modelů:

  DAM50 DAM80
Napájecí proud AC/DC AC
Vstupní konfigurace Diferenciální / jednotlivé zakončení Diferenciální
Zisk 100-10,000 (AC)
10-1,000 (DC)
100 - 10,000 (AC)
Filtry omezení shora a zdola Ano Ano
Poziční kontrola posuvu Ano Ano
Generátor proudu Ne Ano
Dálkové zapínání hlavní jednotky Ne Ano
Výstupní přípojka BNC 3,5 mm mini telefonická
Standardní vstupní přípojka  Vodič bez konektoru Minibanánek
Napájení (2) alkalinové články 9 V (2) alkalinové články 9 V

Podrobnější informace: https://www.wpiinc.com/products/top-products/sys-dam50-dam50-extracellul... 

banner_allentown_cz.jpg