Heart rate and temperature logger DST micro-HRT

Měření teploty, teplota, tepová frekvence, měření HRT, data logger, Star Oddi

Heart rate and temperature logger DST micro-HRT

Producent: 

Zařízení určené pro laboratorní  krysy, morčata, fretky, králíky, kočky, lišky a ostatní větší zvířata. Rozměry 8,3 × 25,4 mm

Přidat žádost o nabídku
  • Popis
  • Stáhnout
  • Publikace

Heart rate and temperature logger DST micro-HRT

Klíčové vlastnosti

  • Malý bezdrátový zapisovač (8,3 × 25,4 mm)
  • Ukládání dat do paměti
  • Automatické měření
  • Jednoduchý a nenákladný přístroj
  • Skupinové sledování v neomezeném rozsahu

Popis

Zapisovač srdečního tepu a teploty DST micro-HRT souběžně dlouhodobě měří srdeční tep a vnitřní teplotu zvířat. Je ideální pro výzkumy, v nichž se zaznamenává výchozí úroveň a imunologická reakce, stejně jako pro výzkumy toxikologických, metabolických a termoregulačních faktorů. Frekvence srdečního tepu je odvozována z bezdrátového jednokanálového EKG, jehož elektrody jsou integrované v pouzdře. Implantace zapisovače je proto výjimečně jednoduchá. Zapisovač měří vzruchy v nastavených časových intervalech, z nichž pak střední hodnotou počítá za každý záznam frekvenci srdečního tepu. Každé měření srdečního tepu sestává z 600 jednotlivých hodnot. Validace každého měřeného vzruchu se hodnocena indexem kvality (QI), který lze kontrolovat v aplikačním softwaru.

Zapisovač srdečního tepu může uložit  21 844 párovaných měření srdečního tepu a teploty.Baterie má kapacitu na cca 3,5 měsíce provozu (při vzorkovacím intervalu 10 minut). Zapisovač DST micro-HRT se lehce sterilizuje (plynem nebo 70% etanolem) a jeho použitelnost je omezena pouze životností baterie. Každý zapisovač DST micro-HRT má na pouzdru a v paměti trvale vyznačeno pětimístném sériové číslo, které identifikuje i stahovaná data. Zapisovač DST micro-HRT je obzvláště vhodný pro záznam větších objemů výzkumných dat bez rozrušení zvířat. Každý zapisovač se dodává s osvědčením o kalibraci.

Zapisovač DST micro-HRT pracuje se softwarovým nástrojem Mercury a komunikační skříňkou, která plní funkci rozhraní zapisovače a počítače. Komunikace zapisovače s komunikační skříňkou je bezdrátová.

Před implantací musí uživatel zadat do softwaru čas spuštění , datum spuštění a vzorkovací interval. Délka intervalu se zadává v minutách nebo hodinách. Nejkratší možnost je 1 minuta. Pro jeden blok měření je možné zadat několik různých intervalů, nejvíce sedm. Uživatel v tom případě zadává počet měření zapisovaných v každém intervalu a tedy četnost měření pro jednotlivé časové úseky.

Po odebrání zapisovače DST se zaznamenaná data přenesou do počítače, kde se zobrazí výsledky zobrazí grafickou a tabulkovou formou. Software také uživateli poskytuje některé základní statistické údaje, například minimální a maximální hodnoty v definované oblasti, medián, průměr, rozptyl hodnot atd. Po uložení dat lze zapisovač DST vždy přeprogramovat a používat opakovaně po celou životnost baterie..

Komunikační skříňka a softwarový nástroj Mercury je nutné pořídit při první objednávce.

Technical datasheet

Měření teploty a srdečního tepu
Rozměry (průměr × délka) 8,3 mm x 25,4 mm
Materiál pouzdra korundová keramika
Hmotnost

3,3 g

Typ paměti permanentní EEPROM
Kapacita paměti 43 690 měření
Rozlišení dat 12 bitů
Teplotní rozlišení 0,032°C 
Přesnost teploty +/- 0,2°C 
Teplotní rozsah

5 až 45 °C
Zkalibrování pod 5 °C na přání

Reakční čas teploty

Časová konstanta (63 %) dosahovaná do 12 s

Zachování dat 25 let
Hodiny reálný čas, přesnost ± 1 minuta/měsíc
Vzorkovací interval minuty nebo hodiny
Počet vzorkovacích intervalů

jeden interval za měřené období
několik intervalů během měřeného období

Komunikace komunikační skříňka, RS-232C nebo USB
Připevňovací otvor 0,5 mm (průměr)

Provozuschopnost na baterii

3,5 měsíce*

* Se vzorkovacím intervalem 10 miut
Baterie není vyměnitelná.
Parametry se mohou změnit bez upozornění.

2016

Pyrrolidin-2-onederivativesmayreducebodyweightinratswith diet-induced obesity

Magdalena Dudek, Joanna Knutelska, Mare kBednarski, Leszek Nowiński, Małgorzata Zygmunt, Grzegorz Kazek, Barbara Mordyl, Monika Głuch-Lutwin, Paula Zaręba, Katarzyna Kulig, Jacek Sapa
European JournalofPharmacology776(2016)146–155

2011

In vivo subcutaneous implantation of Biological Data Loggers by Star-Oddi.
Poster

 

banner_allentown_cz.jpg