ZebraBox – vysoce výkonný monitorovací systém

zebrafish, danio, zebrabox, zebralab, monitorování ryb, analýza danio, chování ryb, viewpoint

ZebraBox – vysoce výkonný monitorovací systém

Producent: 

Zebrabox je vůbec první výkonné monitorovací zařízení na analýzu chování sladkovodní ryby Danio rerio. Čtvrtá generace zařízení ZebraBox je výsledkem 15 let vývoje a úzké spolupráce se specialisty na zkoumání Dania.

 

Přidat žádost o nabídku
  • Popis

ZebraBox – vysoce výkonný monitorovací systém

Ucelený systém koncipovaný pro rozsáhlejší analýzy plůdku Danio rerio na vícejamkových destičkách s plnou kontrolou parametrů experimentálního prostředí.

ZebraBox je součástí ZebraLab a umožňuje automatizované pozorování embryí a plůdku Dania. ZebraBox umožňuje v jamkách destičky současně analyzovat až 96 jedinců plůdku Dania.

ZebraBox může vnést do výzkumu významnou změnu svou škálovatelnosti: s paralelní instalaci několika ZebraBoxů lze v každém systému ZebraLab sledovat ještě více Danií. S tímto špičkovým systémem ViewPoint máte analýzy velkých objemů dat na dosah.

Všestrannost a a opakovatelnost: ZebraBox umožňuje zpracovávat protokoly s destičkami s 6, 12, 24, 48 a 96 jamkami. Integrované osvětlení, vč. infračerveného a systém proudění vody umožňují vytvářet plně standardizované podmínky experimentů. Dlouhodobé sledování bez vlivů nestálosti podmínek je reálně v možnostech ZebraBoxu.

Úplná kontrola parametrů experimentálního prostředí:

Na regulaci abiotických faktorů a podmínky experimentů jsme nikdy nezapomínali. Za nejlepším zařízením na sledování chování Dania reria stojí více než 10 let soustavného vývoje.

Externí faktory mohou chování rybky podstatně ovlivňovat. Proto ZebraBox umožňuje mít nad těmito faktory plnou kontrolu.

Dva antivibrační systémy: Nohy systému ZebraBox a lůžko na zkoumání mikrodestiček jsou uložené na patentovaném antivibračním zařízení, eliminujícím působení vibrací z vnějších zdrojů (metra, pouličního provozu, chůze osob a vlivy jiných přístrojů na pracovním stole).

Studené osvětlení: Osvětlovací systém ZebraBoxu nevyzařuje teplo. Na rozdíl od jiných systémů, které ke chlazení potřebují proudění vody, zůstává ZebraBox chladný i během dlouhých experimentů.

Světelná regulace: Bílé světlo ZebraBoxu lze regulovat s vysokou přesností – ve 100 stupních intenzity. Po zavření dvířek ZebraBoxu je subjekt izolován ve tmě, do zařízení neproniká žádné vnější světlo a regulovatelnost světla uvnitř je bezvýhradná. Simulace denního světla pro zkoumání celodenního cyklu a možnosti sériového blikání dovolují vytvořit jakoukoliv světelnou sekvenci a mít plně pod kontrolou světelné podmínky.

Tepelná regulace: Protože ZebraBox nevyzařuje žádné teplo, je možné velmi přesně regulovat teplotu vody mezi 12 až 50 stupni. Zařízení umožňuje v průběhu experimentů vytvářet tepelné šoky, cykly teplotních změn, opravdu stabilně udržovat teplotu.

Technika pro přímé pozorování: ZebraBox trvale umožňuje přímý přístup k pozorování subjektů v nejlepší obrazové kvalitě. Využitím zrcadlové techniky NASA je ZebraBox zbaven negativních vlivů omezeného rozlišení, zkreslení obrazu a kondenzace vody na objektivu nad zkoumaným prostorem. Neovlivňuje chování ryb.

Zvuková izolace: Speciální slitina, ze které se ZebraBox vyrábí, zamezuje rušení sledovaných subjektů vnějšími zvuky.

banner_allentown_cz.jpg