Mikropłytki do chemotaksji

Do zapytania
Producent:
Wykorzystywana do obserwacji ruchów chemotaktycznych komórek szybko- i wolno migrujacych, adherentnych lub nieadherentnych.
Do zapytania
Producent:
Mikropłytka scalająca 3 oddzielne płyny w jednym kanale do obserwacji zmiennego gradientu chemotaktycznego.