Labirynty

Rejestracja ruchu w basenie programem PhenoTracker
Do zapytania
Producent:
Paradygmat Morrisa, wg którego zwierzę ma nauczyć się pozycji na platformie zanurzonej w wodzie basenu, stał się popularnym narzędziem do badania uczenia przestrzennego i pamięci.
Labirynt 0 TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Podwyższony labirynt 0 jest modyfikacją podwyższonego labiryntu krzyżowego w badaniach lęku i eksploracji.
Labirynt Barnesa
Do zapytania
Producent:
Labirynt Barnes'a może być używany razem z oprogramowaniem do wideośledzenia PhenoTracker lub TSE VideoMot2 do badania pamięci i uczenia przestrzennego poruszania się u myszy i szczurów.
Labirynt krzyżowy wysok TSE System
Do zapytania
Producent:
Test podniesionego labiryntu krzyżowego jest szeroko stosowanym modelem do badania lęku bazującym na naturalnej awersji gryzoni do eksplorowania podwyższonych i otwartych przestrzeni.
Standardowy labirynt promienisty
Do zapytania
Producent:
Labirynty promieniste TSE to całkowicie skomputeryzowane systemy stosowane w celu zbadania pamięci i skuteczności uczenia się.
Labirynt w wersji automatycznej
Do zapytania
Producent:
W pełni zautomatyzowany system Labirynt T dla myszy i szczurów może być użyty do oceny pracy pamięci roboczej a także może być modyfikowany do zadań rozróżniania bodźców akustycznych.
Labirynt Y TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Test pamięci operacyjnej bazuje na spontanicznej eksploracji i wyborze pomiędzy ramionami labiryntu; nie jest wymagany żaden trening ani ograniczenie dostępu do pożywienia.