Lęk i depresja

Do zapytania
Producent:
Przyrząd do testowania podeszwy (metoda Hargreave'a) mierzy reakcję na bodziec cieplny w podczerwieni, zastosowany do powierzchni podeszwy. Nasz test podeszwowy jest oryginalną aparaturą, zaprojektowaną w ścisłej współpracy z prof. Kenem Hargreavesem, który opracował tę metodę. 
Do zapytania
Producent:
Klatka światło/ciemność to charakterystyczne narzędzie używane do oceny lęku: aparat składa się z prostej komory podzielonej na część ciemną i jasną. Gryzonie preferują ciemniejsze obszary nad jasnymi obszarami, jednak gdy są umieszczone w nowym środowisku, mają tendencję do eksploracji. 
Labirynt 0 TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Podwyższony labirynt 0 jest modyfikacją podwyższonego labiryntu krzyżowego w badaniach lęku i eksploracji.
Labirynt Barnesa
Do zapytania
Producent:
Labirynt Barnes'a może być używany razem z oprogramowaniem do wideośledzenia PhenoTracker lub TSE VideoMot2 do badania pamięci i uczenia przestrzennego poruszania się u myszy i szczurów.
Labirynt krzyżowy wysok TSE System
Do zapytania
Producent:
Test podniesionego labiryntu krzyżowego jest szeroko stosowanym modelem do badania lęku bazującym na naturalnej awersji gryzoni do eksplorowania podwyższonych i otwartych przestrzeni.
Otwarte pole otoczone ramą ActiMot2
Do zapytania
Producent:
Otwarte pole jest ogólnym określeniem analizy zachowania gryzoni w pustej klatce.
Vogel Test
Do zapytania
Producent:
W pełni skomputeryzowany system testowy Vogel'a polega na określaniu zachowania picia małych zwierząt laboratoryjnych.
Obraz z PhenoTracker podczas testu wymuszonego pływania
Do zapytania
Producent:
Test wymuszonego pływania pływania (znany także jako test Porsolta i test zachowań rozpaczy) jest dobrze scharakteryzowanym testem do analizy depresyjnych zachowań gryzoni.
Urządzenie do testu zawieszenia za ogon TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Test zawieszenia za ogon jest podobny do testu wymuszonego pływania i służy badaniom nad lekami przeciwdepresyjnymi.
Do zapytania
Producent:
System do badania warunkowania strachu zawiera wszystkie  komponenty do przeprowadzania eksperymentów na myszach lub szczurach, zgodnie z paradygmatami warunkowania strachu.