PhenoMaster

Do zapytania
Producent:
Kompleksowy system do pomiaru parametrów behawioralnych zwierząt: spożycia żywności i płynów, ruchu i warunkowania. Umożliwia przeprowadzenie kilku doświadczeń na zwierzętach w tym samym czasie i w klatce domowej zwierząt.