Programy do implanotwanych rejestratorów Star-oddi

Do zapytania
Producent:
Oprogramowanie graficzne dla systemu Windows wspierające rejestratory Star ODDI do pomiaru tętna i temepratury zwierząt. Mercury oferuje różne opcje konfiguracji pomiarowej i wyświetlania danych w postaci graficznej i tabelarycznej.
Do zapytania
Producent:
Oprogramowanie graficzne dla systemu Windows wspierające rejestratory Star ODDI do badań zwierząt wodnych i rybołóstwa oraz innych branż. SeaStar oferuje różne opcje konfiguracji pomiarowej i wyświetlania danych w postaci graficznej i tabelarycznej.