Obrazowanie

Do zapytania
Producent:
Mały zwierzęcy skaner CT.
Do zapytania
Producent:
Przedkliniczny tomograf do obrazowania optycznego przy pełnym obrocie o 360°.
Do zapytania
Producent:
Dwumodalny system obrazujący PET i MRI do badań przedklinicznych.
Do zapytania
Producent:
Pierwsza seria CT dostępna wraz z systemami obrazowania FLECT, PET lub SPECT.
Do zapytania
Producent:
Pierwsze wysokowydajne, nastołowe urządzenie PET z wbudowanym CT
Do zapytania
Producent:
Pierwszy nastołowy system SPECT z MMP-SPECT™.
Do zapytania
Producent:
Przesłony aperturowe  SPECT: wielootworowe oraz o otworach równoległych do małych zwierząt.
Do zapytania
Producent:
Trójmodalny skaner Triump II PET/SPECT/CT z podsystemem CT o wysokiej rozdzielczości.
Do zapytania
Producent:
Podsystem X-SPECT firmy TriFoil oferuje lepsze możliwości obrazowania małych zwierząt w badanich in vivo.