Monitoring zdrowia zwierząt

Do zapytania
Charles River oferuje również wykonanie monitoringu zdrowotnego chomików oraz gerbili. Usługa dostępna na zapytanie Klienta. ...
Do zapytania
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia myszy. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państwa badaniom...
Do zapytania
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia szczurów. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państwa badan...
Do zapytania
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia królików. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państwa badan...
Do zapytania
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia świnek morskich. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państw...
Do zapytania
Producent:
Wskaźnik instalowany w przewodach powietrza wylotowego w regałach IVC Allentown. Pozwala dokładnie wykryć prawie 100% patogenów obecnych w regale, bez wykorzystania zwierząt strażniczych. Wskaźnik z zebranymi próbkami patogenów wysyłany jest do analizy PCR w laboratorium Charles River.