Endokrynologia i choroby metaboliczne

Do zapytania
Model królika laboratoryjnego z brakiem ekspresji ApoE odpowiedzialnego za metabolizm lipidów. Wykorzystywany do badań aterogenezy, miażdżycy, cukrzycy.
Do zapytania
Charles River oferuje kilka różnych, modeli zwierzęcych do oceny czynników mających na celu leczeniu cukrzycy i otyłości. Nasza zdolność do zapewnienia odpowiedniej kombinacji gatune...
Do zapytania
Model do badań układu krążenia (miażdżyca, zaburzenia serca, hypercholesterolemia, hipertriglicerydemia, wady naczyniowe).
Mysz C57 Charles River
Do zapytania
Uniwersalny, wielofunkcyjny model. Otyłość indukowana dietą, rozwój modeli transgenicznych/knockout, bezpieczny i efektywny model badawczy; immunologia.
Mysz Jackson Laboratory C57BL6J
Do zapytania
Standardowy i wielofunkcyjny model JAX. Wykorzystywany w badaniach otyłości indukowanej dietą, rozwoju modeli transgenicznych/knockouti immunologii.
Do zapytania
Model badania otyłości i cukrzycy oraz gojenia ran.
Nod scid
Do zapytania
Nomenklatura: NOD.CB17-Prkdcscid/J Hodowla: homozygota x homozygota Kod szczepu JAXTM: 001303 Kraj pochodzenia: Francja Więcej informacji na stronie producent...
Ob/ob The Jackson Laboratory
Do zapytania
Nomenklatura: B6.V-Lepob/J Hodowla: heterozygota x heterozygota Kod szczepu JAXTM: 000632 Kraje pochodzenia: Włochy, Stany Zjednoczone Więcej informacji na st...
The Pound Mouse
Do zapytania
Nomenklatura: C57BL/6NCrl-Leprdb-lb/Crl Więcej informacji na stronie Charles River [wejdź] ...
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego CAR, mającego wpływ na indukcję cytochromu p450s. Ma zastosowania w badaniach hepatotoksyczności, cholestazy i metabolizmu leków.
CD IGS rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:CD (Sprague Dawley) Hodowla: niekrewniacza Pochodzenie: Uzyskane w 1925 roku przez Roberta W. Dawley z skojarzonej hybrydowo samicy i samca szczurów Wis...
Do zapytania
Model z brakiem ekspresji białka CFTR prowadzącym do mukowiscydozy oraz zaburzeń transportu chlorków i tiocyjanów.
Dahl rat
Do zapytania
Nomenklatura: SS/JrHsdMcwiCrl SS / JrHsdMcwiCrl Pochodzenie wsobne z kongenicznej grupy kontrolnej szczurów Dahl / SS (SS / JrHsd) uzyskanych od dr Theodore Kurtza (UCSF, CA), ...
FHH rat Charles River
Do zapytania
Nomenklatura: FHH/EurMcwiCrl Szczury outbredowe zostały sprowadzone do Europy przez Tschopp we wczesnych latach siedemdziesiątych. Kolonia została przeniesiona na Uniwersytet E...
Goto Kakizaki Charles River
Do zapytania
Model cukrzycy typu 2, bez otyłości. Podlinia szczurów Wistar.
Ldlr rat
Do zapytania
Szczury z nokautem genu LDLR, ze znacznie podniesionym cholesterolu w osoczu. Model do badań transportu lipoprotein, cholesterolu, cukrzycy typu II, nadciśnienia i miażdżycy.
Lewis Rat
Do zapytania
Nomenklatura: LEW/Crl Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Kolonia rozwinięta przez dr Lewis ze stada Wistar na początku lat ’50. Do Charles River Laborat...
long evans
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:LE Pochodzenie: Uzyskane w 1915 roku przez doktorów Long i Evans poprzez skrzyżowanie kilku białych samic Wistar Institute z szarym, dzikim samcem. Sprowadzon...
Obese Prone CD rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:OP(CD) Model basuje na linii szczurów Crl: CD (SD). Model staje się otyły, gdy stosuje się dietę wysokotłuszczową. Otyłość rozwija się pomimo posiada...
Obese Resistance rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:OR(CD) Model basuje na linii szczurów Crl: CD (SD). Model staje się otyły, gdy stosuje się dietę wysokotłuszczową. Kolor: biały (albino) Obs...
OFA Rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:OFA(SD) Sprague Dawley Hodowla: niekrewniacza Pochodzenie: Oryginalny szczep stworzony w 1925 roku przez R. W. Dawley. Otrzymany przez Carworth Farms w ...
Do zapytania
Model z nokautem, do badań roli receptorów jądrowych we wpływie substancji kancerogennych, metabolizmu związków ksenobiotycznych i hepatotoksyczności.
RIP HAT rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:SD-Tg(ins2-IAPP)1Pfi Więcej informacji na stronie Charles River [wejdź] ...
SHHF Charles River
Do zapytania
Nomenklatura: SHHF/MccGmiCrl-Leprcp/Crl Zwierzęta opracowano przez krzyżowanie wsteczne szczura SHROB ze szczurem SHR / N. Dr McCune uzyskał kolonię po siódmym krzyżowaniu wste...
SHORB Charles River
Do zapytania
Nomenklatura : SHROB/KolGmiCrl-Lepr cp/Crl Pochodzenie: Mutacja miała miejsce w laboratorium Dr. Simon Koletsky w 1969 r. w Case Reserve University School of Medicine. Jest wyn...
Do zapytania
Nomenklatura: SHRSP/A3NCrl Więcej informacji na stronie Charles River ...
SS13BN rat
Do zapytania
Nomenklatura szczepu: SS-Chr13BN/McwiCrl Pochodzenie: Szczep rozwinięty w Medical College of Wisconsin. W Charles River od 2003r. Kod szczepu: 334 Kolor pokrycia: B...
ZuckerRat zuc-lepr fa
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:ZUC-Leprfa Pochodzenie: Otyłość pojawiła się w 13M szczepie szczurów przetrzymywanych w Laboratory of Comparative Pathology of Theodore and Lewis Zucker w Sto...
Szczury rozwijające cukrzycę typu 2.
Do zapytania
Nomenklatura: ZDF-Leprfa/Crl Hodowla: krewniacza Pochodzenie:  Mutacja pojawiła się w niekrewniaczej koloni szczurów Zucker hodowanych w latach 1974-1975 w laborator...
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:ZUC(Orl)-Leprfa Pochodzenie: Spontaniczna mutacja "otyła" (Fatty) odkryto w 13 M szczepie szczurów Shermana i Mercka przez doktora Lois Zucker z Harriet Bird ...