LADME

bcrp rat
Do zapytania
Homozygoty z nokautem Bcrp, ze zwiększoną ekspozycją na substraty BCRP specyficzne. Do zastosowań w badaniach metabolizmu leków, farmakodynamiki i farmakokinetyki, interakcji lek-lek i effluxu.
bdnf rat alzheimers 4
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego transporter ABC, kluczowego dla pompy eksportującej sole kwasów żółciowych.
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego CAR, mającego wpływ na indukcję cytochromu p450s. Ma zastosowania w badaniach hepatotoksyczności, cholestazy i metabolizmu leków.
Mdr1a Knockout Rat
Do zapytania
Model z nokautem genu Mdr1a kodującego glikoproteinę P. Wykorzystywany w badaniach farmakokinetyki, farmakodynamiki, skuteczności leków, neurotoksykologicznych, oporności wielolekowej, efflux.
Do zapytania
Homozygotyczny szczurzy model z podwójnym nokautem Bcrp i Mdr1a do badań mechanizmu usuwania ksenobiotyków z komórek, dystrybucji tkankowej, formulacji i studiów neurotoksykologicznych.
Do zapytania
Model z nokautem genu Mdr1a i Mdr1b kodującego glikoproteinę P. Wykorzystywany w badaniach farmakokinetyki, farmakodynamiki, skuteczności leków, neurotoksykologicznych, oporności wielolekowej, efflux.
Mrp2 Rat
Do zapytania
Model hiperbilirubinemii wykorzystywany w badaniach mechanizmu efflux.
Do zapytania
Model z delecją genu transportera anionów organicznych 1 OAT1. Użyteczny w badaniach interakcji między lekami, toksyczności i metabolizmu wątroby.
Do zapytania
Model z delecją genu transportera anionów organicznych 3 OAT3. Użyteczny w badaniach interakcji między lekami, toksyczności i metabolizmu wątroby.
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego transporter Oct1, kluczowy w wychwycie ksenobiotyków z komórek wątroby. Posiada zastosowania w badaniach toksyczności i metabolizmu wątroby.
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego transporter Oct2, kluczowy w wychwycie ksenobiotyków z komórek wątroby. Zastosowania w badaniach toksyczności i metabolizmu wątroby.
Do zapytania
Model z nokautem, do badań roli receptorów jądrowych we wpływie substancji kancerogennych, metabolizmu związków ksenobiotycznych i hepatotoksyczności.