Układ wzrokowy

C3H Charles River
Do zapytania
Model do badań onkologicznych, zaburzeń neurologicznych i zwyrodnienia siatkówki. test
Goto Kakizaki Charles River
Do zapytania
Model cukrzycy typu 2, bez otyłości. Podlinia szczurów Wistar.
Wag rat
Do zapytania
Nomenklatura: WAG/RijCrl Pochodzenie: Szczury WAG zostały wyodrębione ze stada Wistar przez A.L. Bacharach, Glaxo Labs, U.K. w 1924 r. Przeniesione do Harrington w 1964 jako F8...