Produkcja przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych

Do zapytania
Chalres River oferuje usługi wytworzenia przeciwciał monoklonalnych metodami in vitro i in vivo. Przed akceptacją porotkołu badawczego sprawdzana jest przydatność naukowa działań i i...
Do zapytania
Dzięki ogromenu doświadczeniu w hodowli zwierząt laboratoryjnych i świadczeniu usług badawczych Charles River jest świetnym parnterem w tworzeniu protokołów odporności zwierząt zarów...