Usługi Charles River

Do zapytania
Kwarantanna w Charles River, w zwierzętarni opartej na ilozatorach pozwala na przyjęcie zwierząt z dowolnej instytucji na całym świecie, niezależnie od ich znanego lub nieznanego statusu zdrowia
Do zapytania
Chalres River oferuje usługi wytworzenia przeciwciał monoklonalnych metodami in vitro i in vivo. Przed akceptacją porotkołu badawczego sprawdzana jest przydatność naukowa działań i i...
Do zapytania
Dzięki ogromenu doświadczeniu w hodowli zwierząt laboratoryjnych i świadczeniu usług badawczych Charles River jest świetnym parnterem w tworzeniu protokołów odporności zwierząt z...
Do zapytania
Przypadek kiedy unikalna kolonia hodowlana przestaje produkować, a podjęte przez badacza działania nie przynoszą rezultatów, może uniemożliwić kontynuację eksperymentu. Program Ratowania Linii pomaga zdiagnozować, zaplanować i odzyskać kolonie rozrodcze, umożliwiając dalsze badania i hodowlę w celu osiągnięcia wyznaczonych rezultatów.
Do zapytania
Zwierzęta wolne od patogenów są niezbędne dla przeprowadzenia rzetelnych i porównywalnych badań naukowych. Szczepy, zwłaszcza zmodyfikowane genetycznie, które zaraziły się wirusami, ...
Do zapytania
W trakcie badań, naukowcy mogą niespodziewanie potrzebować dużych ilości zwierząt doświadczalnych, które nie mogą być uzyskane za pomocą konwencjonalnej hodowli. Ponadto, czynniki ta...
Do zapytania
Charles River pomaga klientom w wyborze, dostosowaniu, stworzeniu i utrzymaniu odpowiedniego modelu do badań przy użyciu najnowszych technologii. Wykwalifikowany personel pracuje z Tobą od pomysłu do stworzenia modelu, aby dostarczyć poszukiwane zwierzętom potrzebne do badań.
Do zapytania
Oferowane przez Charles River usługi z dziedziny embriologii pozwalają przezwyciężyć zagrożenia istnienia kolonii wynikające z klęsk żywiołowych, dryfu genetycznego, skażenia mikrobiologicznego. Usługi te dają możliwość skorzystania z oryginalnego zapasu, by kontynuować badania czy alternatywnie utrzymywać szczepy aktualnie nieużywane.
Do zapytania
Usługi modyfikacji genetycznej modeli oferują naukowcom niespotykaną dotąd elastyczność w konstruowaniu większej liczby zwierząt oraz w badaniach nad takimi zwierzętami w bardziej złożony i różnorodny sposób.
Do zapytania
Usługi przygotowawcze oferowane przez Charles River mogą pomóc zmniejszyć nakłady, czas i koszty pracy związane z udoskonaleniem modelu, aby spełnić często unikalne wymagania badawcze