Szukaj

Systemy do badań i analiz komórek

Cytometr obrazowy tak precyzyjny jak cytometr przepływowy. Licznik i analizator żywotności komórek NucleoCounter® NC-3000™
Do zapytania
Producent:
Nastołowy cytometr obrazowy z wbudowanym mikroskopem fluorescencyjnym, NucleoCounter NC-3000 zapewnia analizę przepływo-podobną, o wysokiej powtarzalności bez konieczności kalibracji i konserwacji. NC-3000 w ekspresowym tempie zlicza komórki, określa ich witalność oraz umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych testów komórek ssaczych, drożdży, owadów itp.
Do zapytania
Producent:
Uniwersalny system do pomiaru koncentracji tlenu w hodowlach komórkowych lub tkankach.
Do zapytania
Producent:
Najbardziej precyzyjny licznik komórek dostępny na rynku. Nowoczesny system z wbudowanym mikroskopem fluorescencyjnym i dwoma kanałami do detekcji sygnałów docierających z komórek wybarwionych oranżem akrydyny i/lub DAPI.
Do zapytania
Producent:
System umożliwiający symulowanie warunków panujących w naczyniach krwionośnych, przeznaczony do kultywacji komórek w warunkach przepływu.
Do zapytania
Producent:
Zaawansowany system do pomiaru impedancji i zachowania komórek wykorzystujący nieinwazyjną metodę elektronicznego monitorowania hodowli komórkowych.
Do zapytania
Producent:
Mikser gazów, uzupełniający system  do podtrzymywania temperatury podczas obserwacji komórkowych, zapewniający pełną kontrolę warunków środowiskowych (wilgotność, CO2, O2).
Do zapytania
Producent:
System podtrzymywania temperatury przeznaczony do mikroskopów z K-ramą, Nikon Ti-S-E oraz Ti-S-ER ze zmotoryzowanym stolikiem, do płytek wielodołkowych (małe powiększenia). Możliwość kontrolowania temperatury podczas wysokoprzepustowych badań.
System ibidi do podtrzymywania stałej temperatury podczas obrazowania hodowli komórkowych
Do zapytania
Producent:
System do podtrzymywania stałej temperatury, przeznaczony do wszelkiego rodzaju obserwacji komórkowych przy pomocy mikroskopów wysokiej rozdzielczości, TIRF, mikroskopu konfokalnego.