Szukaj

Powierzchnie duże

Parownik formaliny do pomieszczeń VAP.2 Foramaflow
Do zapytania
Producent:
Fumigacja formaliną jest najskuteczniejszym i najbardziej ekonomicznym sposobem sterylizacji. Używanie parowników Foramaflow pozwala wystandaryzować proces w protokole zwierzętarni i laboratorium.
Do zapytania
30 warstw przylepnych arkuszy do zapobiegania wnoszenia patogenów do zwierzętarni, pokojów chirurgicznych, oddziałów intensywnej terapii.