Systemy do hodowli ryb

Sea Salt - Crystal Sea Bioassay Formula Marine Mix
Do zapytania
Producent:
Crystal Sea Salt Marinemix służy do przeprowadzenia testu preparatu biologicznego w celu zwiększenia zasolenia w wodnym laboratorium.
Zebrafish Rack Filtration System
Do zapytania
Producent:
Wielofazowa filtracja - filtracja w wolnostojących systemach działa samodzielne i nie wymaga podłączenia do centralnego systemu filtracji. Składa się z 4 faz, dzięki którym ryby są zaopatrywane w czystą wodę.
Aquatouch
Do zapytania
Producent:
System Monitoringu Aquatouch posiada ekran dotykowy do kontroli jakości wody dla monitorowania różnego rodzaju parametrów (pH, przewodności, temp. wody, temp. pokojowej, niskiego poziomu wody i inne).
Web600
Do zapytania
Producent:
Web600 zapewnia opartą na dostępie do internetu funkcję zdalnego monitorowania. Pozwala na śledzenie temp. krytycznych i innych warunków które są zgłaszane po przekroczeniu dopuszczalnych wartości.