Systemy edukacyjne

System edukacyjny zestaw ADInstruments
Do zapytania
Producent:
System do nauki studentów lub pracowników laboratoriów w zakresie fizjologii człowieka.
System edukacyjny rozszerzony PTB4264
Do zapytania
System do nauki sutedentów lub pracowników laboratoriów w zakresie fizjologii człowieka. System rozszerzony o zestaw oddechowy i mięśniowo-nerwowy.
System edukacyjny zaawansowany PTB4263
Do zapytania
System do nauki studentów lub pracowników laboratoriów w zakresie fizjologii człowieka. Dodatkowo w skład systemu wchodzi zestaw oddechowy.
System edukacyjny psychofizjologia PTB4265
Do zapytania
System do nauki studentów lub pracowników laboratoriów w zakresie psychofizjologii człowieka. Umożliwia pomiar temperatury, biopotencjałów i reakcji skórno-galwanicznej.