Cytometr obrazowy NucleoCounter® NC-3000™

Cytometr obrazowy tak precyzyjny jak cytometr przepływowy. Licznik i analizator żywotności komórek NucleoCounter® NC-3000™

Cytometr obrazowy NucleoCounter® NC-3000™

Producent: 

Nastołowy cytometr obrazowy z wbudowanym mikroskopem fluorescencyjnym, NucleoCounter NC-3000 zapewnia analizę przepływo-podobną, o wysokiej powtarzalności bez konieczności kalibracji i konserwacji. NC-3000 w ekspresowym tempie zlicza komórki, określa ich witalność oraz umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych testów komórek ssaczych, drożdży, owadów itp.

Dodaj do zapytania
 • Opis
 • Do pobrania
 • Publikacje

Cytometr obrazowy NucleoCounter® NC-3000™

System NC-3000 używany jest w wielu uniwersytetach, instytutach i firmach na całym świecie. Wysoka precyzja, łatwość użycia, brak dodatkowych licencji i kosztów utrzymania, eliminacja zacinania sią i przestojów w pracy oraz możliwość zliczania aglomeratów komórek pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze podczas codziennych badań.

Zalety

 • Elimacja zacinania, wypłukiwania i konserwacji
 • Łatwe użytkowanie – bez kalibracji I rozgrzewania
 • Zgodny z częścią 11 CFR 21
 • Automatyczne generowanie raportów PDF
 • Nielimitowana ilość licencji oraz darmowe aktualizacje oprogramowania
 • Ciągłe wsparcie specjalistów
 • Szybkie zliczanie oraz zaawanasowane analizy komórek
 • Możliwość obserwacji zliczanych komórek
 • Automatyczne zapisywanie obrazów i ich analizy w późniejszym czasie
 • Mała objętość próbki
 • Własne konfiguracje testów
 • Eksport danych do FCS Express, FlowJo itp.

Testy wykonywane NC-3000TM

Jednoetapowe oblicznie ilości i analiza żywotności komórek bez obróbki wstępnej

Określanie żywotności komórek z zastosowaniem kasetki Via1-Cassette™ wypełnionej odpowiednią, ściśle określoną ilością barwników: oranżu akrydyny i DAPI.

Duża szybkość analiz małych objętości próbek w jednym czasie

Aby zapewnić wysokiej przepustowości badania, dostępna jest również kasetka multi-chamber A8 slide™ pozwalająca na jednoczesne badanie 8 próbek w czasie krótszym niż 3 minuty.
Chemometec oferuje zoptymalizowane protokoły pozwalające na zliczanie aglomeratów komórkowych, komórek znajdujących się na mikronośnikach lub w postaci sferoid.


Oprogramowanie NucleoView™ umożliwia podgląd zliczanych i analizowanych komórek. Wykresy punktowe i diagramy są ze sobą powiązane dzięki czemu możliwe jest wizualnie sprawdzanie populacji komórek.

Analiza cyklu komórkowego

Analiza cyklu komórkowego jest jednym z podstawowych sposobów ustalenia nieprawidłowości w podziale komórek, a tym samym oceny ich uszkodzenia. Dzięki unikalnemu dwu etapowemu cyklowi badania przy pomocy systemu ChemoMetec, cały cykl komórkowy może być przedstawiony w ciągu zaledwie 5 minut. Przy pomocy dołączonego oprogramowania PlotManager można wyświetlić i zidentyfikować procent lub liczbę zdarzeń w każdej z faz cyklu:  G0 / G1, S, G2 i fazie sub-G1.

2-step cell cycle assay of untreated and camptothecin-treated (CPT) Jurkat cells. Histograms displaying DNA-intensity (DAPI) can be used to define events in G0/G1, S-phase, G2 and sub-G1.

2-etapowe badanie cyklu komórkowego traktowanych i nie traktowanych kamptotecyną komórek Jurkat. Histogram przedstawiający intensywność DNA (DAPI)  może zostać wykorzystany do definiowania momentów w fazie G0/G1, S, G2 oraz sub-G1.

Analiza procesu apoptozy

NucleoCounter® NC-3000™ posiada 5 wbudowanych i gotowych do użycia testów dotyczących apoptozy przy pomocy zmian potencjału mitochondrialnego, aneksyny V, kaspaz 3/7, 8 oraz 9, obliczania witalności komórek oraz fragmentacji DNA. Testy te umożliwiają szczegółową analizę rozwoju apoptozy komórek ssaczych, od wczesnych po jego późne stadia. Przyjazne oprogramowanie PlotManager umożliwia szybkie tworzenie i przeplatanie się obrazów, histogramów, wykresów i rozrzutów. Analiza zaawansowanych danych może być wykonana bez najmniejszego wysiłku.

Żywotność i analiza komórek transfekowanych GFP

Białko zielonej fluorescencji (GFP) w badaniach lub w procesach produkcyjnych jest często stosowanym reporterem służącym do obserwacji wydajności transfekcji komórek. Przy pomocy NucleoCounter® NC-3000 i modułu oprogramowania FlexiCyte ™, można dokładnie i szybko określić ilość transfekowanych, żywych i martwych komórek.

Każde DNA komórki zostały zlokalizowane przy użyciu barwnika Hoechst 33342. Komórki transfekowane GFP świecą na zielono podczas, gdy barwione PI martwe komórki świecą na czerwono. Wszystkie kanały mogą zostać wyświetlone osobno (A-C) lub nakładać się (D),przy czym wszystkie analizowane komórki mogą zostać wyświetlone (E). Szczegółową analizę danych ułatwi oprogramowania PlotManager.

NC-3000™ - GMP i część 11 CFR 21 CFR

NucleoCounter NC-3000™ spełnia wymagania GMP oraz CFR Part 11, dlatego nadaje się do pracy w nawet najbardziej wymagających zakładach farmaceutycznych i biotechnologicznych. Użytkownik ma możliwość wygenerowania raportów w wersji PDF oraz rejestracji przebiegu wszystkich zdarzeń eksperymentu.

Tworzenie elastycznych protokołów przy użyciu FlexiCyte™

Moduł FlexiCyte ™ umożliwia wykonywanie zaawansowanej analizy komórek w szerokim zakresie. Wykorzystanie diod LED i precyzyjnie dobranych filtrów emisji zapewnia detekcję wielu fluorescencyjnych markerów. Kreator adaptacji protokołów umożliwia użytkownikowi dobór odpowiednich, optymalnych ustawień. Po akwizycji obrazów wszystkie dane prezentowane są w oprogramowaniu PlotManager w postaci wykresów punktowych, histogramów itp.

Dostępne światła LED oraz kombinacje filtrów emisyjnych w module FlexiCyte™ licznika NC-3000.

2015    2014    2013    2012    2011   

 

 

2015

Increasing efficiency of human mesenchymal stromal cell culture by optimization of microcarrier concentrationand design of medium feed

Chen AK, Chew YK, Tan HY, et al.
Cytotherapy, 2015 Feb;17(2):163-73

Cell type: Mesenchymal Stem Cell (MSC), Stem Cell, Stromal Vascular Fraction (SVF)      Field: Cell Therapy


C5-curcuminoid-4-aminoquinoline based molecular hybrids: design, synthesis and mechanistic investigation of anticancer activity

Shamseer Kulangara Kandi, Sunny Manohar, Christian E. Vélez Gerena, et al.
New Journal of Chemistry, 2015,39, 224-234

Cell Type: N/A      Field: Cancer Research


 

 

2014

Dynamic rearrangement of F-actin is required to maintain the antitumor effect of trichostatin A.

Yang DH, Lee JW, Lee J, Moon EY.
PLoS One, 2014, May 20;9(5):e97352

Cell Type: HeLa      Field: Cell Biology


Association of nuclear-localized Nemo-like kinase with heat-shock protein 27 inhibits apoptosis in human breastcancer cells

Shaw-Hallgren G, Chmielarska Masoumi K, Zarrizi R, et al.
PLoS One, 2014, Mar 4;9(3):e90533

Cell Type: N/A      Field: Cell Biology


Polish natural bee honeys are anti-proliferative and anti-metastatic agents in human glioblastoma multiformeU87MG cell line.

Moskwa J, Borawska MH, Markiewicz-Zukowska R, et al.
PLoS One, 2014, Mar 4;9(3):e90533

Cell Type: U87MG      Field: Cancer Research


Age influence on stromal vascular fraction cell yield obtained from human lipoaspirates

Dos-Anjos Vilaboa S, Navarro-Palou M, Llull R.
Cytotherapy, 2014 Aug;16(8):1092-7

Cell Type: Stem Cell, Stromal Vascular Fraction (SVF)      Field: Cell Therapy


A new system for quality control in hematopoietic progenitor cell units before reinfusion in autologoustransplant

Scerpa MC, Rossi C, Daniele N, et al.
Transfusion, 2014 Mar;54(3):522-31

Cell Type: HPC-A      Field: Immunology
Assay: Mitochondrial potential, Vitality


Conjoint propagation and differentiation of human embryonic stem cells to cardiomyocytes in a definedmicrocarrier spinner culture

Lam AT, Chen AK, Li J, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 2014 Sep 15;5(5):110

Cell Type: Embryonic cells, ESC, Stem Cell      Field: Stem Cell Research
Assay: Cell count & viability


Investigation of the cytotoxic, genotoxic, and apoptosis-inducing effects of estragole isolated from fennel(Foeniculum vulgare)

Villarini M, Pagiotti R, Dominici L, et al.
Journal of Natural Products, 2014 Apr 25;77(4):773-8

Cell Type: HepG2      Field: Cell Biology


Toxic effects of xylazine on endothelial cells in combination with cocaine and 6-monoacetylmorphine

Silva-Torres LA, Vélez C, Lyvia Alvarez J, et al.
Toxicology in Vitro, 2014 Oct;28(7):1312-9

Cell Type: HUVEC      Field: Toxicology


Plant-Derived Flavones as Inhibitors of Aurora B Kinase and Their Quantitative Structure-Activity Relationships

Jung Y, Shin SY, Yong Y, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 2014 Oct 8

Cell Type: N/A      Field: Cell Biology


Apoptosis induced by microwave radiation in pancreatic cancer JF305 cells

Zhu W, Zhang W, Wang H, et al.
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2014 Apr;92(4):324-9

Cell Type: JF305      Field: Cancer Research


RAD001 enhances the radiosensitivity of SCC4 oral cancer cells by inducing cell cycle arrest at the G2/Mcheckpoint

Yu CC, Hung SK, Liao HF, et al.
Anticancer Research, 2014 Jun;34(6):2927-35

Cell Type: Cancer Cell      Field: Cancer Research


Xylazine as a drug of abuse and its effects on the generation of reactive species and DNA damage on humanumbilical vein endothelial cells

Silva-Torres L, Veléz C, Alvarez L, Zayas B.
Journal of Toxicology, 2014;2014:492609

Cell Type: HUVEC      Field: Toxicology


 

 

2013

Alkaline Phosphatase ALPPL-2 Is a Novel Pancreatic Carcinoma-Associated Protein

Dua P, Kang HS, Hong SM, et al.
Cancer Research, Mar 15;73(6):1934-45

Cell Type: Pancreatic cells      Field: Cancer Research
Assay: FlexiCyte™


The octadecaneuropeptide ODN prevents 6-hydroxydopamine-induced apoptosis of cerebellar grnule neurons through a PKC-MAPK-dependent pathway

Kaddour H, Hamdi Y, Vaudry D, et al.
Journal of Neurochemistry, 2013 May;125(4):620-33

Cell Type: Neurons      Field: Neurobiology
Assay: Vitality


Influence of vitamin D on cisplatin sensitivity in testicular germ cell cancer-derived cell lines and in a NTera2 xenograft model

Jørgensen A, Blomberg Jensen M, Nielsen JE, et al.
Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2013 Jul;136:238-46

Cell Type: Cancer Cell      Field: Cancer Research
Assay: Cell count & viability


Metallic gold beads in hyaluronic acid: a novel form of gold-based immunosuppression? Investigations of the immunosuppresive effects of metallic gold on cultured J774 macrophages and on neuronal gene exrpession in experimental autoimmune encephalomyelitis

Pedersen DS, Tran TP, Smidt K, et al.
Biometals, 2013 Jun;26(3):369-85

Cell Type: Macrophages      Field: Neurobiology
Assay: Vitality


Structural Properties of Polyphenols Causing Cell Cycle Arrest at G1 Phase in HCT116 Human Colorectal Cancer Cell Lines

Shin SY, Yoon H, Ahn S, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 2013 Aug 19;14(8):16970-85

Cell Type: HCT116      Field: Cancer Research
Assay: Cell cycle


Chromenylchalcones showing cytotoxicity on human colon cancer cell lines and in silico docking with aurora kinases

Shin SY, Yoon H, Ahn S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2013 Jul 15;21(14):4250-8

Cell Type: HCT116      Field: Cancer Research
Assay: Annexin V, Vitality


RNA Interference-Mediated Simultaneous Silencing of Four Genes Using Cross-Shaped RNA

Lee TY, Chang CI, Lee D, et al.
Molecules and Cells, 2013 Apr;35(4):320-6. doi: 10.1007/s10059-013-2316-7

Cell Type: HeLa      Field: Cell Biology
Assay: FlexiCyte™


Chemosensitivity Induced by Down-regulation of MicroRNA-21 in Gemcitabine-resistant Pancreatic Cancer Cells by Indole-3-Carbinol

Paik WH, Kim HR, Park JK, et al.
Anticancer Research, 2013 Apr;33(4):1473-81

Cell Type: Cancer Cell      Field: Cell Biology
Assay: Cell cycle


Resveratrol Inhibits Alpha-Melanocyte-Stimulating Hormone Signaling, Viability, and Invasiveness in Melanoma Cells

Chen YJ, Chen YY, Lin YF, et al.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013:632121

Cell Type: Melanoma cells      Field: Cancer Research
Assay: FlexiCyte™


Image cytometer method for automated assessment of human spermatozoa concentration

Egeberg DL, Kjaerulff S, Hansen C, et al.
Andrology, 2013 Jul;1(4):615-23

Cell Type: Sperm cells      Field: Reproduction
Assay: Cell count & viability


 

 

2012

Mitochondrial fragmentation caused by phenanthroline promotes mitophagy

Park SJ, Shin JH, Kim ES, et al.
FEBS Letters, 2012 Dec 14;586(24):4303-10

Cell Type: N/A      Field: Cell Biology
Assay: Mitochondrial potential


The influence of the number of cells scored on the sensitivity in the comet assay

Sharma AK, Soussaline F, Sallette J, Dybdahl M.
Mutation Research, 2012 Dec 12;749(1-2):70-5

Cell Type: N/A      Field: Toxicology
Assay: Cell count & viability


Ultraviolet C Irradiation Induces Different Expression of Cyclooxygenase 2 in NIH 3T3 Cells and A431 Cells: The Roles of COX-2 Are Different in Various Cell Lines

Tai MH, Weng CH, Mon DP, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 2012;13(4):4351-66

Cell Type: 3T3, A431      Field: Cancer Research
Assay: DNA fragmentation


Sertindole, a potent antagonist at dopamine D₂ receptors, induces autophagy by increasing reactive oxygen species in SH-SY5Y neuroblastoma cells

Shin JH, Park SJ, Kim ES, et al.
Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2012;35(7):1069-75

Cell Type: SH-SY5Y      Field: Cell Biology
Assay: Cell count & viability


Kinetics of DNA methylation inheritance by the Dnmt1-including complexes during the cell cycle

Hervouet E, Nadaradjane A, Gueguen M, et al.
Cell division, 2012, Feb 20;7:5

Cell Type: N/A      Field: N/A
Assay: Cell cycle


 

 

2011

A receptor tyrosine kinase inhibitor, Tyrphostin A9 induces cancer cell death through Drp1 dependent mitochondria fragmentation

Park SJ, Park YJ, Shin JH, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 2011 May 13;408(3):465-70

Cell Type: N/A      Field: Cell Biology
Assay: Mitochondrial potential


Proximity ligation in situ assay for monitoring the global DNA methylation in cells

Hervouet E, Hulin P, Vallette FM, Cartron PF.
BMC Biotechnology, 2011 Apr 6;11:31

Cell Type: N/A      Field: N/A
Assay: Cell cycle


Niclosamide induces mitochondria fragmentation and promotes both apoptotic and autophagic cell death

Park SJ, Shin JH, Kang H, et al.
BMB reports, 2011 Aug;44(8):517-22

Cell Type: N/A      Field: Cell Biology
Assay: Mitochondrial potential