Steelco

Steelco jest punktem odniesienia dla produkcji urządzeń do dezynfekcji, sanityzacji i sterylizacji w wielu profesjonalnych obszarach. Z silnym powiązaniem z zagranicznymi rynkami, ale nadal ze 100% produkcją we Włoszech, firma reprezentuje doskonałość w branży kontroli zakażeń i jest w stanie zapewnić swoim klientom rozwiązania, które wykraczają poza standardy rynkowe.
  • Opis
  • Produkty powiązane

Steelco

Steelco uzyskuje najlepsze wyniki łącząc kwalifikacje i elastyczność, dwie przeciwstawne koncepcje, które są jednak niezbędnymi wymogami do zaoferowania na rynku wysoce innowacyjnych i efektywnych rozwiązań.

This is how the strong skills acquired in the washing system – professional, decontamination, disinfection, security and traceability of the processes – result in reliable, highly productive and environment compatible solutions within their applications for different markets.

Tak jest, kiedy wysokie kompetencje nabyte w systemach mycia - profesjonalnych, odkażania, dzynfekcji, ochrony i identyfikalności procesów - skutkują wiarygodnymi, wysokowydajnymi i kompatybilnymi względem środowiska rozwiązaniami w zastosowaniach na różnych rynkach.

90% produkcji i instalacji są przeznaczone dla klientów w USA i Ameryce Łacińskiej, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i krajach północnej i wschodniej Europie, Rosji, Afryki i Bliskiego Wschodu, Indii, Chin, Azji, Australii i Nowej Zelandii.

Obecnie Steelco polega na sieci dystrybucji oraz punktów usługowych w ponad 80 krajach na całym świecie.

Brak wpisów do wyświetlenia.