TriFoil Imaging

Wiodący twórca i producent multimodalnych systemów obrazowania wykorzystywanych w badaniach przedklinicznych. Wraz z nabyciem, w 2013 roku, aktywów finansowych Bioscan, TriFoil Imaging dodał do listy swoich możliwości rozwijanie i produkcję systemów do tomograficznego obrazowania optycznego.
  • Opis
  • Produkty powiązane

TriFoil Imaging

Co wyróżnia TriFoil?

Wraz z szeroką gamą zainstalowanych systemów (ponad 300), firma TriFoil kontynuuje rozwój innowacyjnych produktów wprowadzanych na rynek obrazowania molekularnego in vivo. Technologie TriFoil Imaging umożliwiają firmom farmaceutycznym redukcję kosztów oraz standaryzację technik analitycznych w kluczowych obszarach rozwoju leków/procesie odkrywczym.

Flagowymi systemami TriFoil Imaging są:

Triumph®, pierwszy na świecie system trójmodalny to połączenie najwyższej jakości i najlepszej ceny dzięki umieszczeniu trzech metod obrazowania (PET, SPECT, CT) w jednym niezawodnym i łatwym w użytkowaniu systemie.

Seria InSyTeTM jest pierwszą w historii nastołową serią obrazowania oferującą PET, SPECT, tomografię optyczną i CT w kompaktowym, łatwym do użycia pakiecie. System może być nabyty jako urządzenie wyposażone w jedną technikę obrazowania, a następnie doposażony później o moduł CT. InSyTe posiada łatwy do opanowania i przyjazny dla użytkownika interfejs przeznaczony do rekonstrukcji obrazu i współrejestracji ze wszystkich modalności.

eXplore CT 120 jest skanerem mikro-CT dedykowanym do badań przedklinicznych in-vivo, zaprojektowanym do skanowania o wysokiej jakości oraz wysokiej przepustowości w szerokim zakresie zastosowań. eXplore CT 120 to jedyny system CT, który jest w stanie zapewnić zdolność do obrazowania przedklinicznego bramkowanego pracą serca.

FLECT™ (ang. FLuorescence Emission Computed Tomographic) to system obrazowania emisji fluorescencyjnej z zastosowaniem tomografii komputerowej. Jest to pierwszy i jedyny na świecie przedkliniczny tomograf do obrazowania optycznego zdolny do rekonstrukcji danych pozyskanych z emisji fotonów przy pełnym obrocie o 360°, który wykorzystuje, zgodnie z najnowszą wiedzą, środowisko 3D oparte na dokładnym modelu propagacji światła w tkance.

 

Technologia TriFoil

TriFoil Imaging oferuje najlepsze dostępne na rynku zintegrowane systemy do obrazowania przedklinicznego. W ofercie znajdują się m.in. pierwszy i jedyny na świecie kompletny system technologii obrazowania cyfrowego, jak również pierwszy system do tomograficznego obrazowania optycznego przy pełnym obrocie o 360°. Oferta TriFoil obejmuje systemy dopasowane do różnorodnych zastosowań.

  • System TRIUMPH® II  SPECT/PET/CT:  w pełni zintegrowana platforma, która łączy w sobie cyfrowe podsystemy obrazujące, intuicyjne oprogramowanie i zintegrowane funkcje do obsługi zwierząt. Wszystkie moduły urządzenia mogą być płynnie sterowane za pomocą jednego interfejsu. Użytkownicy mają możliwość wyboru skanów pochodzących tylko z CT/SPECT/PET lub kombinację wszystkich trzech w dowolnej kolejności.
  • LabPET® MRI: samodzielna platforma PET przeznaczona do wizualizacji, analizy ilościowej i charakteryzowania parametrów fizjologicznych małych zwierząt, takich jak myszy i szczury.
  • Nastołowy system do obrazowania multimodalnego InSyTeTM: mniejszy system, w którym można użyć jednej z metod obrazowania PET/SPECT/FLECT ze zintegrowanym CT lub jedynie CT jako samodzielnym modułem. Zaprojektowany dla biologów oraz wykonany dla klientów, którzy wymagają wysokiej jakości systemu w niskiej cenie lub mają ograniczoną przestrzeń w laboratorium.
  • Skaner CT: eXplore CT-120 jest skanerem mikro-CT do badań in-vivo o wysokiej wydajności i przepustowości w wielu dziedziach, zaprojektowanym do skanowania w wysokiej jakości.
  • Fluorescence Emission Computed Tomography FLECT™: fluorescencyjna tomografia emisyjna - pierwszy optyczny przyrząd obrazujący przy pełnym obrocie o 360 stopni, który wykorzystuje do zbierania informacji o dystrybucji fluorescencji w badanym organizmie, obracający się pierścień złożony z 48. detektorów, tak by możliwe było wygenerowanie pełnego obrazu 3D o jednorodnej czułości i rozdzielczości w obrębie całego pola widzenia.
Do zapytania
Producent:
Mały zwierzęcy skaner CT.
Do zapytania
Producent:
Przedkliniczny tomograf do obrazowania optycznego przy pełnym obrocie o 360°.
Do zapytania
Producent:
Dwumodalny system obrazujący PET i MRI do badań przedklinicznych.
Do zapytania
Producent:
Pierwsza seria CT dostępna wraz z systemami obrazowania FLECT, PET lub SPECT.
Do zapytania
Producent:
Pierwsze wysokowydajne, nastołowe urządzenie PET z wbudowanym CT
Do zapytania
Producent:
Pierwszy nastołowy system SPECT z MMP-SPECT™.
Do zapytania
Producent:
Przesłony aperturowe  SPECT: wielootworowe oraz o otworach równoległych do małych zwierząt.
Do zapytania
Producent:
Trójmodalny skaner Triump II PET/SPECT/CT z podsystemem CT o wysokiej rozdzielczości.
Do zapytania
Producent:
Podsystem X-SPECT firmy TriFoil oferuje lepsze możliwości obrazowania małych zwierząt w badanich in vivo.