LabChart Pro - moduł zapisu wideo

JTR Video Capture ADInstruments

LabChart Pro - moduł zapisu wideo

Producent: 

Moduł programu LabChart Pro do tworzenia nagrań wideo z eksperymentów.

Dodaj do zapytania
 • Opis

LabChart Pro - moduł zapisu wideo

Moduł zapisu video dodaje możliwość zapisu audio i wideo do LabChart. Moduł pozwala na zsynchronizowane nagrywanie i odtwarzanie w Windows Media Video lub QuickTime filmu w połączeniu z danymi z LabChart.

W oknie dialogowym ustawień nagrań video można wybrać:

 • nagranie video i/lub audio
 • przycisk startu i zatrzymania nagrywania
 • jakość nagrywania
 • ustawienia urządzenia video/audio
 • ustawienia synchronizacji urządzeń rejestrujących z LabChart aby umożliwić precyzyjne co do klatki nagrania video/dane
 • przydział miejsca nagrywania na dysk twardy.

Zastosowania modułu:

 • psychofizjologia,
 • badania snu,
 • telemetria,
 • ćwiczenia fizjologiczne.