MotoRater

MotoRater cały system TSE Systems
MotoRater FS 2 TSE Systems
MotoRater drabinka TSE Systems
MotoRater szybka kamera TSE Systems
MotoRater zwierciadła TSE Systems
Schemat zwierzę w MotoRater TSE Systems

MotoRater

Producent: 

MotoRater, automatyczny, w pełni skomputeryzowany system badania funkcji motorycznych szczurów i myszy laboratoryjnych.

Dodaj do zapytania
 • Opis
 • Do pobrania
 • Publikacje

MotoRater

MotoRater jest nowatorskim systemem do standaryzowanej, kinematycznej oceny ilościowej i przedmiotowej zwierząt, która nie ogranicza się  tylko do zwykłych odbitek śladów stóp. Unikalna modułowa konstrukcja TSE MotoRater umożliwia badanie szczurów i myszy podczas chodzenia na drabinie lub belce, spacerów, brodzenia i pływania. Dzięki niemu można uzyskać obiektywne, specyficzne odczyty upośledzenia ruchowego, poprawy bądź powrotu do w pełni sprawnych funkcji motorycznych.

Co więcej, ruch wszystkich istotnych części ciała, czyli przednich i tylnych kończyn, tułowia i ogona mogą być oceniane i skorelowane, co prowadzi do pełnego profilu zdolności motorycznych zwierzęcia.

W konsekwencji MotoRater umożliwia znaczną poprawę standaryzacji oceny zdolności ruchowych zwierząt przez zastąpienie tradycyjnych metod w pełni zautomatyzowanym urządzeniem, mierzącym wszystkie główne części ciała w trzech wymiarach. Eksperyment może być prowadzony przez jednego badacza.

Układ zwierciadeł umożliwia nagrywanie zwierząt w tym samym czasie z lewej i prawej strony oraz od dołu. Oprogramowanie bazujące na detekcji koloru umożliwia automatyczne śledzenie nieograniczonej liczby markerów, takich jak kolana, palce stóp, biodra lub grzebienia biodrowego i innych oznaczonych na skórze. Dlatego można uzyskać wiele znaczących parametrów behawioralnych, którym towarzyszą szczegółowe pomiary biomechaniczne.

Kinematyczna analizy ruchu przy pomocy MotoRater – zastosowanie:

 • Fenotypowanie chorób z cechami zaburzenia czynności ruchowych
 • Modele urazów: udar, uraz mózgu, uszkodzenie rdzenia kręgowego
 • Choroby neurologiczne: choroby Parkinsona, Huntingtona, ALS,
 • Choroby układu nerwowego / mięśni
 • Starzenie się
 • Badanie skuteczności interwencji terapeutycznych
 • Klasyfikacja typu leku na podstawie odcisków palców zachowań motorycznych
 • Ocena niepożądanych efektów leczenia

Zalety MotoRater

 • ilościowa i przedmiotowa ocena funkcji motorycznych dzięki użyciu szybkoklatkowej kamery
 • oprogramowanie do analizy ruchu jest dostępne również na dodatkowej licencji do równoczesnych analiz
 • wystandaryzowany system modułowy pozwala na bardzo elastyczne testy w trakcie chodzenia, brodzenia i pływania
 • biomechaniczna ocena wszystkich części ciała w tym samym czasie
 • wysoka wydajność urządzenia
 • potrzebna tylko jedna osoba do przeprowadzenia testów

 

2014

Spinal glutamatergic neurons defined by EphA4 signaling are essential components of normal locomotor circuits.

Borgius L, Nishimaru H, Caldeira V, Kunugise Y, Löw P, Reig R, Itohara S, Iwasato T, Kiehn O.
J Neurosci 2014; 34(11):3841-53


High-impact, self-motivated training within an enriched environment with single animal tracking dose-dependently promotes motor skill acquisition and functional recovery.

Starkey ML, Bleul C, Kasper H, Mosberger AC, Zörner B, Giger S, Gullo M, Buschmann F, Schwab ME.
Neurorehabil Neural Repair 2014; 28(6): 594-605


Chasing central nervous system plasticity: the brainstem’s contribution to locomotor recovery in rats with spinal cord injury.

Zörner B, Bachmann LC, Filli L, Kapitza S, Gullo M, Bolliger M, Starkey ML, Röthlisberger M, Gonzenbach RR, Schwab ME.
Brain 2014; 137(Pt 6):1716-32


 

 

2013

Dual-mode operation of neuronal networks involved in left–right alternation.

Talpalar AE, Bouvier J, Borgius L, Fortin G, Pierani A, Kiehn O.
Nature 2013; 500(7460):85-8


 

 

2011

Motor deficits and recovery in rats with unilateral spinal cord hemisection mimic the Brown-Séquard syndrome.

Filli L, Zörner B, Weinmann O, Schwab ME.
Brain 2011; 134:2261-2273


 

2010

Profiling locomotor recovery: comprehensive quantification of impairments after CNS damage in rodents.

Zörner B, Filli L, Starkey ML, Gonzenbach R, Kasper H, Röthlisberger M, Bolliger M, Schwab ME.
Nat Methods 2010; 7(9):701-8