Multi Conditioning System

Multi Conditioning System TSE Systems
Place Preference 2010-06-15
MCS zrodla bodzcow sytmulujacych TSE Systems
MCS kratka dla myszy i szczurów TSE Systems

Multi Conditioning System

Producent: 

Multi Conditioning System umożliwia na jednej platformie sprzętowej badać wiele paradygmatów behawioralnych służących do oceny uczenia się, pamięci, emocji i zachowań związanych ze stresem u zwierząt.

Dodaj do zapytania
 • Opis
 • Do pobrania
 • Publikacje

Multi Conditioning System

Multi Conditioning System jest wielofunkcyjnym systemem gdzie na jednej platformie sprzętowej można badać wiele paradygmatów behawioralnych służących do oceny uczenia się, pamięci, emocji i zachowań związanych ze stresem u myszy i szczurów. Wybierz odpowiednią wstawkę do badania paradygmatu, dostosuj cechy stymulacyjne, następnie wybierz odpowiedni moduł oprogramowania i rozpocznij eksperymenty. W jednym MCS można przeprowadzić wiele testów, które do tej pory wymagały wyposażonego laboratorium w wiele urządzeń do pojedynczych testów.

Możliwości przeprowadzenia testów w Multi Conditioning System

 • unikanie czynne/bierne
 • wyuczona bezradność
 • osłabienie mechanizmu utajonego hamowania
 • warunkowanie strachu
 • warunkowanie preferencji miejsca
 • ocena niewarunkowanego niepokoju (test jasno/ciemno)
 • ocena aktywności lokomotoryczneh

Użytkowanie Multi Conditioning System nie jest efektywne tylko z punktu widzenia kosztów i przestrzeni. Zapewnia doskonałą elastyczność dla wszystkich behawioralnych laboratoriów. Połączenie możliwości różnych badań w jednym urządzeniu, to więcej niż suma przeprowadzania pojedynczych testów, to świetne rozwiązanie przyspieszające i usprawniające badania.

Zalety

 • wysoka rozdzielczość wiązek światła
 • wybór dźwięków, bodźców hałasu, światła i wstrząsów elektrycznych
 • regulowana konstrukcja przedziałów do dyskryminacji wizualnej i dotykowej
 • uniwersalne projektowanie eksperymentów do jednoczesnych eksperymentów w wielu komorach
 • funkcje oprogramowania zgodne z wymogami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej GLP
 • opcjonalnie monitoring w trakcie eksperymentu
 • obecnie obsługiwane: aktywne/pasywne unikanie, wyuczona bezradność, utajone hamowanie, warunkowanie strachu, preferencja miejsca, test światło/ciemność, aktywność ruchowa