System ECIS

System ECIS

Producent: 

Zaawansowany system do pomiaru impedancji i zachowania komórek wykorzystujący nieinwazyjną metodę elektronicznego monitorowania hodowli komórkowych.

Dodaj do zapytania
 • Opis
 • Publikacje
 • Produkty powiązane

System ECIS

 • Nieinwazyjne testy komórek w hodowli
 • Obserwacja zmian morfologicznych komórek
 • Wielokrotne pomiary w czasie rzeczywistym

Zastosowanie w testach

 • Przyczepność komórek
 • Gojenie ran i migracje komórek
 • Transdukcja sygnałów
 • Zachowanie komórek w warunkach przepływu
 • Potencjał przerzutowy komórek
 • Pomiary i modelowanie bariery komórek śródbłonka
 • Toksykologiczny skrining

Cells grown on an ECIS electrode

Komórki rosnące na elektrodach ECIS

System ECIS umożliwia nie-inwazyjny monitoring żywych komórek poprzez pomiar zmian impedancji małej elektrody umiejscowionej na płytce, w czasie, w warunkach in vitro.

Obserwowane komórki rosną na warstwie małych, złotych elektrod, przenoszących bardzo słaby sygnał prądu zmiennego. Błony komórek przyczepiających się do powierzchni, blokują i ograniczają przepływ prądu, powodując zmiany w impedancji elektrod. Jakiekolwiek zmiany środowiskowe (np. perfuzji, transfekcji, infekcji wirusowej lub dodaniu innych komórek) prowadzące do morfologicznych modyfikacji komórek zmieniają ścieżki prądowe i są natychmiast wychwytywane przez system. Zmiany te mogą również pojawiać się po dodaniu określonych związków.

System ECIS gromadzi ciągłe pomiary odbywające się w czasie rzeczywistym, a ponieważ słabe sygnały prądu zmiennego stosowane podczas pomiaru nie mają wpływu na komórki, metoda ta jest zupełnie bezinwazyjna

Standardowy przebieg pomiaru ECIS 

Dostępne modele ECIS

 • ECIS Model
 • ECIS Model Zθ (theta)

Model Z, monitoruje impedancję małych elektrod o średnicy 250 mikrometrów, stosowanych jako podłożę do hodowli komórek. Natomiast model Zθ interpretuje kompleksową impedancję: zarówno oporność jak i pojemności oraz umożliwia przedstawianie tych wartości w tej samej postaci co prostą impedancję. Dane te mogą być następnie dopracowane z wykorzystaniem określonego modelu, który dostarcza informacje na temat funkcji barierowej warstw komórek (Rb), odstępów między komórkami (α) i pojemności błony komórkowej (Cm). Oba systemy są dostępne z wersją stacji odpowiedniej dla płytki 2x8 dołków lub 96 dołkowej matrycy do badań o wysokiej przepustowości. Stacja dla płytek umiejscowiona jest w inkubatorze gdzie komórki mają zapewnione idealny warunki środowiskowe.

 

Możliwości i wykorzystanie ECIS

     ibidi_ecis_zo.jpg
Funkcja barierowa  
Interakcje komórka - ECM  
Pojemność błony komórkowej  
Ilościowe pomiary TEER  
Ilościowy pomiar powierzchni nie pokrytych komórkami  
Spektroskopia impedancji komórek
Elektroporacja

Inwazja komórek

Migracje komórek
Przepuszczalność
Transdukcja sygnałów
Obserwacje morfologii komórek

Płytki ECIS

Sterylne i jednorazowe tablice mikroeletrodowe ECIS na swoim dnie posiadają folię ze złotymi elektrodami, która jest wystarczająco cienka, aby umożliwić obserwację mikroskopową komórek przy użyciu standardowego mikroskopu odwróconego.

Dostępne są płytki:

 • Standardowe 8 dołkowe tablice mikroeletrodowe 
 • Standardowe 96 dołkowe tablice mikroeletrodowe 
 • Specjalne tablice mikroeletrodowe (np. do obserwacji chemotaksji czy przepływu)

Dostępne są dwa rodzaje płytek ECIS. Klasyczne, wykonane z tworzywa Lexan, oferujące doskonałą jakość obrazowania poprzez cienką warstwę złota – idealne do pomiarów połączonych z obserwacją mikroskopową oraz aktualny standard, płytki wykonane z PET. Złote elektrody umiejscowione są na optycznie czystej podstawie o grubości 254 µm, dzięki czemu istnieje możliwość obserwacji komórek przy pomocy mikroskopu odwróconego

Pomiary impedancji w warunkach przepływu

Połączenie systemu ECIS z pompą Ibidi umożliwia pomiary impedancji w warunkach przepływu, symulując naturalnie występujące warunki.

 

ECIS - Transepitelialne pomiary

System został stworzony do pomiarów TEER (Trans Epithelial / Endothelial Electric Resistance) monowarstwy komórek rosnących na wkładach filtrowych.
- Porównywalne do klasycznych pomiarów TEER
- Idealny dla adresowania komórek nabłonka płuc

 

Informacja dot. zamówienia

Nr. Kat. system ECIs - OPIS SZT./KARTON
71616 ECIS Model Z: ECIS Model Z station controller, Elevated Field Module (i.e., a pulse system for automated wound healing or electroporation studies), software for data gathering and analysis, laptop 1
71617 ECIS Model Z Theta: ECIS Model Z Theta station controller, Elevated Field Module (i.e., a pulse system for automated wound healing or electroporation studies), software for data gathering and analysis, including model calculations, laptop 1
71612 ECIS 16 Well Station: a holder with two slots for ECIS Cultureware 8 well arrays, and a data processing station 1
71614 ECIS 96 Well Station: a holder with one slot for ECIS Cultureware 96 well arrays, and a data processing station 1
71621 Upgrade ECIS 96 Well Station: upgrade to bed of nails on 96 well array station 1
71001 ECIS Flow Module: perfusion system for ECIS flow arrays, ideal for defined flow rates and shear stress studies of endothelial cells 1
71609 ECIS Transwell Measurement System: permanent transwell holder to run TEER measurements. Made for filter-based assays. Contains a lower Filter holder base and an upper counter electrode system, reusable 1
NR. KAT. PłYTKI DO BADAŃ ECIS SZT./KARTON
72001 ECIS Cultureware 8W1E PET: 8 well array with 1 electrode per well, ideal for wound healing and migration studies, transparent PET bottom 6
72002 ECIS Cultureware 8W2X1E, Medusa PET: 8 well array with 2 individual electrodes per well, ideal for reference measurements, transparent PET bottom 6
72005 ECIS Cultureware 8W2LE PET: 8 well line wounding array with a single 667 µm x 150 µm linear electrode, ideal for wound healing and migration studies, transparent PET bottom 6
72010 ECIS Cultureware 8W10E PET: 8 well array with 10 electrodes per well, ideal for adhesion studies and other cellular assays, transparent PET bottom 6
72021 ECIS Cultureware 8W1LE PET: 8 well chemotaxis array with 1 electrode per well, used for monitoring the movement of cells in response to chemical gradients, transparent PET bottom 6
72030 ECIS Cultureware 8WCP PET: 8 well array with rectangular electrodes on inter-digitated fingers sampling over the well’s entire bottom, ideal for cell proliferation assays, transparent PET bottom 6
72040 ECIS Cultureware 8W10E+ PET: 8 well array with 40 electrodes per well, ideal for adhesion studies and other cellular assays, transparent PET bottom 6
72096 ECIS Cultureware 96W1E+ PET: 96 well array with 2 electrodes per well, ideal for wound healing and migration studies, transparent PET bottom 6
72097 ECIS Cultureware 96W10idf PET: 96 well array with 10 electrodes per well, ideal for adhesion studies and other cellular assays, transparent PET bottom 6
72098 ECIS Cultureware 96W20idf PET: 96 well array with 20 electrodes per well, ideal for adhesion studies and other cellular assays, transparent PET bottom 6
70101 ECIS Flow array 1E channel µ-Slide with 8 x 1 electrodes: specially designed for endothelial cell studies and cell - cell interaction at defined flow rates (ca. 0,35 mm channel height, other channel heights available on request) 6
70110 ECIS Flow array 10E channel µ-Slide with 8 x 10 electrodes: specially designed for endothelial cell studies and cell - cell interaction at defined flow rates (ca. 0,35 mm channel height, other channel heights available on request) 6

 

Ponad 800 publikacji z wykorzystanie systemów ECIS dostępnych pod adresem www.biophysics.com.

Do zapytania
Producent:
Mikser gazów, uzupełniający system  do podtrzymywania temperatury podczas obserwacji komórkowych, zapewniający pełną kontrolę warunków środowiskowych (wilgotność, CO2, O2).
Do zapytania
Producent:
Wykorzystywana do obserwacji ruchów chemotaktycznych komórek szybko- i wolno migrujacych, adherentnych lub nieadherentnych.