• Polski
  • English
  • Čeština
  • Latviešu

Szukaj

System Monitorowania Web600

Web600

System Monitorowania Web600

Producent: 

Web600 zapewnia opartą na dostępie do internetu funkcję zdalnego monitorowania. Pozwala na śledzenie temp. krytycznych i innych warunków które są zgłaszane po przekroczeniu dopuszczalnych wartości.

Dodaj do zapytania
  • Opis

System Monitorowania Web600

Web600 zapewnia elastyczną, opartą na dostępie do internetu funkcję zdalnego monitorowania. Pozwala na śledzenie temperatur krytycznych i innych warunków, które są zgłaszane natychmiast po przekroczeniu dopuszczalnej wartości. Oprócz monitorowania temperatury, można więc odczytywać wartości Web600 z czujników wilgotności, czujników jakości powietrza , czujników do wykrywania wycieków wody i wielu innych.

Wejście czujników

Podłącz sześć zewnętrznych czujników, by uzyskać różnorodny dostęp do monitorowania warunków pracy. Każda strefa wejściowa może być połączona z czujnikiem temperatury do przetwornika analogowego lub suchego przełącznika stykowego .

Stan WWW

Web600 posiada wbudowany serwer www dla zapewnienia szybkiego i łatwego informowania o monitorowanych warunkach, takich jak: stan na żywo oraz oznaczonych, czasowych raportów historii.

Powiadomienie alarmowe

Kiedy nastąpi przekroczenie monitorowanych wartości, Web600 niezwłocznie powiadomi użytkowników poprzez wysyłanie wiadomości e-mail i powiadomień tekstowych. System może się skontaktować maksymalnie z ośmioma osobami, dla pewności, iż zostaną podjęte odpowiednie działania.

Opcjonalna bateria zapasowa

Wraz z opcjonalnym modułem zapasowym, akumulatorem w Web600 można zamontować także baterię zapasową, pozwalającą na ciągły monitoring podczas przerw (maksymalnie 2 godziny) w dostępie do prądu.

Programowanie WWW

Wbudowany serwer internetowy zapewnia łatwy dostęp do programów i statusu. Wejście na stronę internetową Web600 pozwala na szybką konfigurację (po wypełnieniu pustego pola).

System monitorowania Web600

Numer Opis
MS0600 Monitoring pH, temperatury , przewodności i poziomu wody ( pH i przewodność można monitorować tylko po podłączeniu do Aquaneering Dosing System) Sensaphone modelu Web 600 funkcje: SMS rejestracji danych ( wiadomości tekstowe ) i e-mail alarmowe serwera są dostępne dla maksymalnie 8 użytkowników, którzy po zalogowaniu się mogą otrzymywać alerty ( wymagany jest RG45 Ethernet ) 
MMCW600-S Monitorowanie systemu Web pH i przewodności z kontrolerem ( dla wody morskiej rangi od 100us do 200.000)Monitor: pH , przewodność, temperatura i poziom wody .( Do wylotu pH i zasolenie , wymaga beczki i pompy ) 
MS3000WD Monitoring czujnika wykrywania wody na podłodze do podłączenia z MAQT5000 , MS3000 , MS1800 i MS0600