System MUSE

System MUSE

System Muse firmy Axion to całkowicie zintegrowana platforma do nagrywania sygnałów i stymulacji komórek nerwowych.

Dodaj do zapytania
 • Opis

System MUSE

System Muse pozwala na łatwy dostęp do najważniejszych informacji pochodzących z sieci komórkowej.

 • 64 elektrody z możliwością nagrywania i stymulacji
 • Szybka I łatwa insercja płytek MEA z autoidentyfikacją
 • Ultracienkie, przezroczyste, jednodołkowe płytki MEA
 • Całkowicie zintegrowany system kontroli środowiska
 • Kompatybilny z mikroskopami prostymi i odwróconymi
 • Szybkie gromadzenie danych (do 25 kHz)

Zrozumienie zachowań naszej komórkowej sygnalizacji wymaga zebrania informacji z wszystkich składających się w całość sieci wzajemnych połączeń. Nowe podejście do technologii MEA ma na celu umożliwienie naukowcom dostępu do innowacyjnego, elastycznego i łatwego w użyciu narzędzia pozwalającego na głębsze przyjrzenie się funkcjonalnej sieci komórkowej. System Muse jest idealnym systemem do testów o małej przepustowości pozwalającym na szersze zrozumienie sercowej i neurologicznej aktywności. Naukowcy mogą teraz równocześnie monitorować aktywność populacji komórek oraz wykorzystywać te informacje do badania zmian aktywności związanych z stanami chorobowymi, monitorowania działania leków lub oceny toksykologicznej w warunkach in vitro.

Dzięki przemyślanym rozwiązaniom, testy aktywności są teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Kompatybilna z systemem Muse, jednodołkowa płytka na swoim dnie posiada rusztowanie, na którym znajdują się ściśle poukładane, uporządkowane 64 elektrody mające bezpośredni kontakt z tkanką elektroaktywną. Każda elektroda jest zdolna do jednoczesnego monitorowania i stymulowania aktywności komórek. Specjalne rozmieszczenie elektrod na rusztowaniu, umożliwia zwiększenie powierzchni nagrywania sygnałów na relatywnie dużym obszarze, zapewniając równocześnie dostęp do każdej pojedynczej komórki, która łączy się w sieć z innymi komórkami.  Kontrolowanie i monitorowanie aktywności komórkowej jest możliwe dzięki specjalnemu oprogramowaniu. 

Łatwy w podłączeniu i użytkowaniu system Muse dostarczany jest z oprogramowaniem - zintegrowane Studio Axion (AxIS) oraz z całym potrzebnym osprzętem (komputer + monitor).

Zastosowanie:

 • modele chorób - tworzenie i badanie modeli chorób „na szalce” z wykorzystaniem technologii MEA
 • nowe leki – ocena zachowań fenotypowych podczas obserwacji i skriningu w sposób elastyczny i z wysoką przepustowością
 • badania komórek macierzystych – charakterystyka i optymalizacja funkcjonalnej aktywności komórek macierzystych
 • toksykologia i bezpieczeństwo -  pogłębianie wiedzy z działu toksykologii i bezpieczeństwa poprzez analizę sieci komórkowych