Szczur Cntnap2 nokaut

Szczur Cntnap2 nokaut

Model wykazuje delecję genu Cntnap2 i jest użyteczny w badaniach autyzmu, adhezji komórkowej i plastyczności synaptycznej.

Dodaj do zapytania
  • Opis

Szczur Cntnap2 nokaut

Nomenklatura: SD- Cntnap2 tm1sage

Genotyp: Homozygoty

Opis: Model utworzony wspólnie z organizacją Autism Speaks, wykazuje bialleliczną delecję w genie Cantnap2. Należy do typu neuryksyn i jest powiązany z chorobami spektrum autystycznego.

Charakterystyka

  • model został opracowany we współpracy z organizacją Autism Speaks i jest aktualnie w trakcie fenotypowania przez Dr. Richard’a Paylor’a z Baylor College of Medicine
  • homozygotyczne nokauty wykazują całkowitą utratę białka w testach na Western blot
  • delecja 5 podstawowych par w eksonie 6 Cntnap2
  • spontaniczne padaczkowe napady drgawek u osobników powyżej 7 tygodnia życia
  • podłoże genetyczne: Sprague-Dawley

Zastosowania badawcze

  • spektrum autystyczne
  • zaburzenia językowe
  • plastyczność synaptyczna
  • adhezja komórkowa

Kolor pokrycia: Biały, albino.

Kod szczepu: TGRS8820

Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone