Horizon

Laboratorium specjalizujące się w genetycznych modyfikacjach szczurów laboratoryjnych technologią Zinc-Finger Nuclease.
  • Opis
  • Produkty powiązane

Horizon

Horizon wykorzystując technologię SAGE Labs jest światowej klasy dostawcą zwierzęcych modeli badawczych nowej generacji, w tym modeli szczurów nokaut oraz rozległych usług wsparcia. Dzięki wykorzystaniu zastrzeżonej technologii, Horizon specjalizuje się w manipulacji genetycznej systemów in vivo do specjalistycznych zastosowań badawczo-rozwojowych.

Celem Horizon jest główna pozycja na świecie jako źródła, repozytorium i dystrybucji dla wszystkich zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. Można to osiągnąć jedynie dzięki połączeniu licencjonowania,pozyskiwania i co najważniejsze, rozwoju produktów – wszystko w oparciu o potrzeby naukowców.

Do zapytania
Producent:
Model królika laboratoryjnego z brakiem ekspresji ApoE odpowiedzialnego za metabolizm lipidów. Wykorzystywany do badań aterogenezy, miażdżycy, cukrzycy.
ApoE rat
Do zapytania
Producent:
Model badawczy choroby Alzheimer'a z nokautem ApoE. Posiada szerokie zastosowania w badaniach cukrzycy typu II, otyłości, miażdżycy, oporności insulinowej i nadciśnienia.
APP Knockout Rat
Do zapytania
Producent:
Model z nokautem białka APP do badań choroby Alzheimera, demencji i innych chorób neurodegeneracyjnych.
bcrp rat
Do zapytania
Producent:
Homozygoty z nokautem Bcrp, ze zwiększoną ekspozycją na substraty BCRP specyficzne. Do zastosowań w badaniach metabolizmu leków, farmakodynamiki i farmakokinetyki, interakcji lek-lek i effluxu.
Do zapytania
Producent:
Model zawiera monoalleliczną delecję genu BDNF. Użyteczny w badaniach Alzheimera, depresji, bólu, rozwoju nerwów, utraty pamięci.
bdnf rat alzheimers 4
Do zapytania
Producent:
Model z nokautem genu kodującego transporter ABC, kluczowego dla pompy eksportującej sole kwasów żółciowych.
Do zapytania
Producent:
Model z nokautem genu kodującego CAR, mającego wpływ na indukcję cytochromu p450s. Ma zastosowania w badaniach hepatotoksyczności, cholestazy i metabolizmu leków.
Do zapytania
Producent:
Model z brakiem ekspresji białka CFTR prowadzącym do mukowiscydozy oraz zaburzeń transportu chlorków i tiocyjanów.
Do zapytania
Producent:
Model wykazuje delecję genu Cntnap2 i jest użyteczny w badaniach autyzmu, adhezji komórkowej i plastyczności synaptycznej.
Cotton rat
Do zapytania
Producent:
Model bardzo wrażliwy na czynniki infekcyjne pochodzenia ludzkiego. Idealny do badań nad rozwojem szczepionek i terapii genowych opartych o wektory adenowirusowe.
Do zapytania
Producent:
Model szczura laboratoryjnego z ekspresją rekombinazy Cre. Do zastosowań w optogenetyce, ekspresji i nokautach zrekombinowanych genów oraz w DREADD.
Disc1 Knockout Rat
Do zapytania
Producent:
Model z delecją w obrębie genu Disc1 do zastosowań w badaniach schizofrenii, afektywnej choroby dwubiegunowej i badań wzrostu neuronów.

Strony