Szukaj

Wireless solutions for individually ventilated cages, Wi-Com Vantage

Vantage RackMaintenance Screen Allentown

Wireless solutions for individually ventilated cages, Wi-Com Vantage

Manufacturer: 

Real-time system of conditions monitoring in individually ventilated racks with options for remote notification of alarms and in case of disfunction.

Add to quote request
 • Description

Wireless solutions for individually ventilated cages, Wi-Com Vantage

System Wi-Com został zaprojektowany i stworzony jako uzupełnienie sprzętowe do badań biomedycznych. Dzięki niemu użytkownik może:

 • zdalnie monitorować parametry panujące w regałach indywidualnie wentylowanych,
 • rejestrować dane parametrów,
 • zarządzać zebranymi danymi,
 • ustawić poziomy automatycznych alarmów.

Chcąc monitorować klatki w czasie rzeczywistym bezprzewodowe rozwiązania zapewnią największą elastyczność - wszystko z mniejszymi kosztami i mniejszym nakładem pracy w porównaniu z systemami kablowymi.

Zalety Wi-Com: pomiar wszystkich parametrów wydajnościowych systemów klatek indywidualnie wentylowanych IVC:

 • bezprzewodowy, zdalny monitoring w czasie rzeczywistym warunków panujących w regale IVC,
 • rejestracja i zarządzanie zebranymi danymi za pomocą oprogramowania Wi-Com,
 • wizualizacja alarmów i transfer informacji za pomocą e-mail i wiadomości tekstowych sms,
 • określanie parametrów, punktów alarmowych i interwałów sprawdzania przez użytkownika,
 • monitoring temperatury, wilgotności, ilości wymian powietrza, statusu filtrów, ciśnienia w klatce i statusu alarmów.

Wyższy poziom technologii monitoringu regałów i klatek

Do działania Wi-Com firmy Allentown potrzebna jest jedynie wewnętrzna sieć komputerowa Ethernet lub WiFi. Dodatkowo Wi-Com umożliwia użytkownikowi wybór własnych parametrów przetrzymywania zwierząt, punktów alarmowych i interwałów poboru danych dla zapewnienia rejestracji i zarządzania danymi w czasie rzeczywistym. Ze specjalistycznym oprogramowaniem Wi-Com te informacje są natychmiastowo dostępne dla kilku autoryzowanych użytkowników na całym świecie.

Jak pracuje oprogramowanie Wi-Com?

Dane z wentylatorów wlotowych i wylotowych są dostarczane do centralnego, bezprzewodowego hub-a zlokalizowanego wewnątrz lub na zewnątrz pokoju hodowlanego. Hub przekazuje dane poprzez Ethernet lub WiFi (podczas użycia bezprzewodowego routera) do komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie Wi-Com.

Ochrona danych badawczych w czasie rzeczywistym

W określonych przez użytkownika interwałach czasowych system zbiera następujące dane:

 • temperatura,
 • wilgotność,
 • wymiany powietrza,
 • status filtrów,
 • ciśnienie w klatce,
 • status wentylatorów,
 • alarmy.

Komputer zarządzający odbiera dane i wyświetla w formie tabelarycznej. Dane są automatycznie rejestrowane w celu przyszłościowego wykorzystania i mogą być zarządzane lub wyświetlane w formie graficznej i raportowej przez kilku użytkowników posiadających dostęp do komputera.

Zbieranie danych, monitoring i przechowywanie - oprogramowanie Wi-Com Vantage

 • ciągły monitoring środowiska w regale i wydajności wentylatorów,
 • ustawianie przez użytkownika interwały czasowe zbierania danych,
 • ciągła analiza danych w czasie rzeczywistym,
 • raporty danych w różnych formach,
 • dostępny upgrade MS SQL Serwer Express z SQL Serwer.

Alarmy

Kiedy ustawione przez użytkownika limity parametrów zostaną przekroczone, alarm zostaje wysłany do komputera zarządzającego i dalej transmitowany do wybranego wcześniej pracownika za pomocą e-maili i/lub wiadomości tekstowej.

Wire-Free and Worry-Free

Ekonomiczny system Wi-Com Vantage jest łatwy do zainstalowania, prosty w użytkowaniu i znacznie tańszy od tradycyjnego systemu z kablami. Jest to jedyny taki system bezprzewodowy na świecie - tylko od Allentown.