Langendorff heart

izolované srdce, langendorff, langendorf, buňky embrya, embryo, danio, zebrafish
Přidat žádost
Producent:
Stanice speciálně koncipovaná pro techniku standardních mikroelektrod a přípravu srdce dospělých a embryonálních vzorků.
working heart, tlak srdce, biopotenciály srdce, langendorf, panlab, myš srdce, potkan srdce, srdce morče, konstantní tok, hemodicnamický výkon
Přidat žádost
Producent:
Systém je určen pro perfuzi izolovaných srdcí malých zvířat, jako jsou myši, krysy a morčata Langendorffovou technikou s měřením tlaků, biopotenciálů a teplot.
srdce savci, srdce, konstantní tlak, průtok, perfuze, odpor tepny, perfuze srdce, myš srdce, potkan srdce
Přidat žádost
Producent:
Tyto Langendorffovy systémy obsahují veškeré výrobky ze skla na perfuzi izolovaných myších a potkaních srdcí Langendorffovou metodou s možností recirkulace. Systém tvoří hardware na měření a sběr hodnot tlaku, biopotenciálů a teploty, a analytický software LabChart.  
Přidat žádost
Systém MyoHEART, používající retrográdního toku, je moderní zařízení kombinující funkčnost s aplikační jednoduchostí. Špičkovými technickými prostředky jsou všechny funkce soustředěny do kompaktní jednotky s ovládáním a monitorováním pomocí dotykového displeje.
working heart, tlak srdce, biopotenciály srdce, langendorf, radnoti, myš srdce, potkan srdce, srdce morče, konstantní tok, hemodicnamický výkon, ph, koncentrace kyslík
Přidat žádost
Producent:
Systémy Working heart nabízí veškeré výrobky ze skla na perfuzi srdcí malých zvířat, jakož i hardware a software na sběr a analýzu dat při zkoumání tlaku, biopotenciálu a teploty.  

banner_allentown_cz.jpg