Intellicage by NewBehavior

Přidat žádost
Producent:
System permits selective passage of mice to a variety of external arenas or experimental set-ups f.e. social boxes or audio boxes.
Přidat žádost
Producent:
The AudioBox is an innovative solution to enable acoustic conditioning in connection with a home cage. The conditioning apparatus inside a sound-attenuated box is linked to the home ...
kognitivní funkce, učení, paměť, výzkum v oblasti domácí klece, domácí klec, klimatizace, sociální interakce, sociální interakce, výzkum ve skupině, výzkum ve skupinách, myš, behaviorální výzkum
Přidat žádost
Producent:
Zařízení umožňuje automatizované kognitivní a behaviorální sledování mutovaných nebo ošetřených myší v sociálních skupinách.
průzkum, přístup, vyhýbání se, prostorová orientace, prostorová hlídkování, krátkodobé úkoly prostorové paměti, prostorové vyhýbání, časové prostorové učení, behaviorální studie, potkan
Přidat žádost
Producent:
Novátorský, ale prověřený přístup k výzkumu kognitivního chování potkanů bez zásahu výzkumníků. Zařízení využívá přednosti transpondérové techniky pro poznávání a ošetřování jednotlivých zvířat.
sociální interakce,  sociální struktura, tse, intellicage
Přidat žádost
Producent:
Přídavná klec k zařízení IntelliCage na monitorování sociální interakce mezi zvířaty nebo pozorování vzorců prostorových preferencí jedinců.

banner_allentown_cz.jpg