Izolowane serce

Do zapytania
Najnowocześniejszy system do badania izolowanego serca małych gryzoni metodą Langendorffa. MyoHEART łączy w sobie funkcjonalność i łatwość użytkowania. Przy użyciu najnowocześniejszych technologii stworzono kompaktowe urządzenie, w którym wszelkie funkcje są kontrolowane i monitorowane za pomocą dotykowego ekranu.
System Langendorffa PANLAB stałe ciśnienie lub przepływ PL3508B2_V
Do zapytania
Producent:
ADInstruments i Panlab stworzyli kompaktową konstrukcję systemu Langendorffa do badania hemodynamicznej wydajności izolowanych serc małych ssaków (myszy, szczurów i świnek morskich). System utrzymuje serce w komorze o kontrolowanej temperaturze, podczas gdy tętnice wieńcowe są poddawane perfuzji pożywką. Umożliwia to ocenę perfuzji w warunkach stałego przepływu lub ciśnienia.
Radnoti Langendorff system
Do zapytania
Producent:
Systemy zawierają wszystkie szklane naczynia do perfuzji izolowanego serca myszy lub szczura z wykorzystaniem techniki Langendorffa, umożliwiając recyrkulację perfuzatu. Systemy są dostarczane razem ze sprzętem do akwizycji danych, w tym pomiarów ciśnienia, biopotencjałów i temperatury oraz z oprogramowaniem LabChart do analizy danych.  
Do zapytania
Producent:
Systemy pracującego serca zawierają wszystkie szklane naczynia do perfuzji serca małych zwierząt, sprzęt i oprogramowanie do akwizycji i analizy danych, w tym ciśnienia, biopotencjałów i temperatury.