Komory hipoksyjne

Do zapytania
Producent:
Automatycznie kontroluje poziom tlenu, CO2 i temperatury. Idealna do badań komórek rakowych i macierzystych.
Do zapytania
Producent:
Stacja HypoxyLab pozwala na precyzyjne stworzenie mikrośrodowiska w zakresie stężenia tlenu, dwutlenku węgla, temperatury i wilgotności. Jest przeznaczona do badań z materiałem wymagających kontrolowanych warunków środowiskowych, w tym hipoksji.