Liczniki kolonii komórek

Gelcount Oxford Optronics
Do zapytania
Producent:
Automatyczny system liczenia w nośniku 3D kolonii barwionych i przylegających oraz niebarwionych i nieprzylegających.