Mikropłytki kanałowe

Mikropłytka kanałowa I z polimerowym dnem, ibidi
Do zapytania
Producent:
Połączenie szalki do hodowli komórek z płytką do obrazowania wewnątrz kanału.
Mikropłytka membranowa ibiPore z polimerowym dnem, Ibidi
Do zapytania
Producent:
Mikropłytka z szklaną, porowatą membraną przecznaczoną do badań transmigracji i transportu w warunkach statycznych i przepływowych.
Mikropłytka VI 0.1 z polimerowym dnem, Ibidi
Do zapytania
Producent:
6-ścio kanałowa mikropłytka do równoległych testów w warunkach przepływu i immunofluorescencji przy minimalnym wykorzystaniu reagentów i medium.
Mikropłytka VI 0.4 z polimerowym dnem, Ibidi
Do zapytania
Producent:
6-ścio kanałowa mikropłytka odpowiednia do eksperymentów w warunkach przepływu oraz immunofluorescencji.
Mikropłytki kanałowe typu luer I z polimerowym dnem, Ibidi
Do zapytania
Producent:
Mikropłytki kanałowe o różnych wysokościach, objętościach i pokryciach, idealnie do badań w warunkach przepływu.