Behawior

Active avoidance TSE Systems
Do zapytania
Producent:
TSE Active Avoidance jest w pełni skomputeryzowanym systemem warunkowania.
Rama badania aktywności wokół CaloCage
Do zapytania
Producent:
Zachowania eksploracyjne zwierząt podlegają wielu czynnikom zewnętrznym (takim jak światło, hałas) lub czynnikom wewnętrznym (np. odżywianie, chwytanie, rytm dobowy, stan uwagi).
ActiMot TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Spontaniczna aktywność lokomotoryczna zwierząt może być mierzona w klatkach bytowych dzięki wiązkom podczerwieni.
Do zapytania
Producent:
System umożliwia przejście myszy do zewnętrznych aren eksperymentu.
Rejestracja ruchu w basenie programem PhenoTracker
Do zapytania
Producent:
Paradygmat Morrisa, wg którego zwierzę ma nauczyć się pozycji na platformie zanurzonej w wodzie basenu, stał się popularnym narzędziem do badania uczenia przestrzennego i pamięci.
Bieżnia TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Bieżnia TSE jest w pełni skomputeryzowanym, elektronicznym systemem do badania fizjologii wysiłku fizycznego myszy i szczurów.
Do zapytania
Producent:
Przyrząd do testowania podeszwy (metoda Hargreave'a) mierzy reakcję na bodziec cieplny w podczerwieni, zastosowany do powierzchni podeszwy. Nasz test podeszwowy jest oryginalną aparaturą, zaprojektowaną w ścisłej współpracy z prof. Kenem Hargreavesem, który opracował tę metodę. 
Do zapytania
Producent:
System umożliwia automatyczny i w pełni skomputeryzowany monitoring funkcji poznawczych i behawioru myszy żyjących w grupach społecznych. Badania są przeprowadzane długofalowo w klatce domowej zwierząt.
IntelliCage dla szczurów
Do zapytania
Producent:
System o bardzo szerokich zastosowaniach do badań behawioralnych szczurów żyjących w grupach społecznych i klatkach bytowych.
Do zapytania
Producent:
Klatka światło/ciemność to charakterystyczne narzędzie używane do oceny lęku: aparat składa się z prostej komory podzielonej na część ciemną i jasną. Gryzonie preferują ciemniejsze obszary nad jasnymi obszarami, jednak gdy są umieszczone w nowym środowisku, mają tendencję do eksploracji. 
Kołowrotek TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Modułowe koła biegowe dla zwierząt są dostępne do eksperymentów z kontrolą czasu i odległości, z regulowanymi obciążeniami oraz z zaprogramowanymi profilami prędkości.
Do zapytania
Producent:
Koła biegowe zaprojektowane są tak, aby zapewnić łatwą do odczytania metodę pomiaru aktywności myszy lub szczurów. Szczególnie przydatne w badaniach rytmów okołodobowych lub funkcji motorycznych
Labirynt 0 TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Podwyższony labirynt 0 jest modyfikacją podwyższonego labiryntu krzyżowego w badaniach lęku i eksploracji.
Labirynt Barnesa
Do zapytania
Producent:
Labirynt Barnes'a może być używany razem z oprogramowaniem do wideośledzenia PhenoTracker lub TSE VideoMot2 do badania pamięci i uczenia przestrzennego poruszania się u myszy i szczurów.
Labirynt krzyżowy wysok TSE System
Do zapytania
Producent:
Test podniesionego labiryntu krzyżowego jest szeroko stosowanym modelem do badania lęku bazującym na naturalnej awersji gryzoni do eksplorowania podwyższonych i otwartych przestrzeni.
Standardowy labirynt promienisty
Do zapytania
Producent:
Labirynty promieniste TSE to całkowicie skomputeryzowane systemy stosowane w celu zbadania pamięci i skuteczności uczenia się.
Labirynt w wersji automatycznej
Do zapytania
Producent:
W pełni zautomatyzowany system Labirynt T dla myszy i szczurów może być użyty do oceny pracy pamięci roboczej a także może być modyfikowany do zadań rozróżniania bodźców akustycznych.
Labirynt Y TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Test pamięci operacyjnej bazuje na spontanicznej eksploracji i wyborze pomiędzy ramionami labiryntu; nie jest wymagany żaden trening ani ograniczenie dostępu do pożywienia.
MotoRater cały system TSE Systems
Do zapytania
Producent:
MotoRater, automatyczny, w pełni skomputeryzowany system badania funkcji motorycznych szczurów i myszy laboratoryjnych.
Multi Conditioning System TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Multi Conditioning System umożliwia na jednej platformie sprzętowej badać wiele paradygmatów behawioralnych służących do oceny uczenia się, pamięci, emocji i zachowań związanych ze stresem u zwierząt.
Otwarte pole otoczone ramą ActiMot2
Do zapytania
Producent:
Otwarte pole jest ogólnym określeniem analizy zachowania gryzoni w pustej klatce.
Do zapytania
Producent:
Kompleksowy system do pomiaru parametrów behawioralnych zwierząt: spożycia żywności i płynów, ruchu i warunkowania. Umożliwia przeprowadzenie kilku doświadczeń na zwierzętach w tym samym czasie i w klatce domowej zwierząt.
Grip Strenght Meter TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Grip Strength Meter jest systemem do pomiaru siły uchwytu małych zwierząt laboratoryjnych.
RotaMeter TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Rotametr TSE jest sterowanym komputerowo systemem do analizy obrotów u gryzoni z jednostronnymi uszkodzeniami mózgowymi.
Rotarod TSE Systems
Do zapytania
Producent:
RotaRod System to elastyczne narzędzie do badania koordynacji ruchowej lub odporności na zmęczenie u szczurów i myszy.
Operant Behaviour System
Do zapytania
Producent:
TSE Operant Behavior System stanowi w pełni skomputeryzowane boksy Skinnera z wieloma wbudowanymi komponentami, zamontowanymi na podstawowej konstrukcji.
Vogel Test
Do zapytania
Producent:
W pełni skomputeryzowany system testowy Vogel'a polega na określaniu zachowania picia małych zwierząt laboratoryjnych.
Do zapytania
Producent:
Nowy wymuszony test pływania z kołem wodnym automatycznie ocenia aktywne ucieczki i eliminuje subiektywność pomiarów bezruchu.Automatycznie zliczane obroty kół odpowiadają bezpośrednio aktywnym próbom ucieczki.
Obraz z PhenoTracker podczas testu wymuszonego pływania
Do zapytania
Producent:
Test wymuszonego pływania pływania (znany także jako test Porsolta i test zachowań rozpaczy) jest dobrze scharakteryzowanym testem do analizy depresyjnych zachowań gryzoni.
Urządzenie do testu zawieszenia za ogon TSE Systems
Do zapytania
Producent:
Test zawieszenia za ogon jest podobny do testu wymuszonego pływania i służy badaniom nad lekami przeciwdepresyjnymi.
Do zapytania
Producent:
System do badania warunkowania strachu zawiera wszystkie  komponenty do przeprowadzania eksperymentów na myszach lub szczurach, zgodnie z paradygmatami warunkowania strachu.
Do zapytania
Producent:
Kod: 47650 RotaRod NG dla myszy Kod: 47750  RotaRod NG dla szczurów Technika "Rota-Rod" ma zasadnicze znaczenie w badaniach przesiewowych leków potencjalnie aktywnych lub wywołujących działania niepożądane na koordynację ruchową. Ugo Basile zaprojektował pierwotny RotaRod, pierwszy przemysłowy Rota Rod prawie 50 lat temu, oparty na artykule N.W. Dunhama i T.S Miya z 1957 roku. 47650 Rota-Rod NG (nowa generacja) to ewolucja oryginalnego modelu i wynik wielu lat badań we współpracy z najnowszymi osiągnięciami w badaniach behawioralnych i farmakologicznych.
Do zapytania
Producent:
System do unikania pasywnego (metoda krok po kroku) autorstwa Ugo Basile jest wydajnym  i niezawodnym urządzeniem dla klasycznego testu unikania pasywnego.
Do zapytania
Producent:
Specjalna klatka przeznaczona do testu unikania pasywnego - schodzenia, dla myszy lub młodych szczurów, opiera się na schemacie schodzenia, w którym zwierzę jest upuszczane na podwyższoną platformę, która staje się niewygodna z powodu wibracji.
Place Preference (2) 2010-06-15
Do zapytania
Producent:
TSE Systems oferuje wysokiej jakości wolnostojące i wieloparadygmatowe systemy warunkowania.
Do zapytania
Producent:
System wideo do automatycznego rejestrowania i analiz aktywności zwierząt w zróżnicowanych i nielimitowanej ilości obszarów i labiryntów.
Startle response system
Do zapytania
Producent:
W pełni skomputeryzowany Startle Response System jest przeznaczony do dokładnego i pewnego określenia odruchu zaskoczenia i sensomotorycznego bramkowania u gryzoni.
Do zapytania
Producent:
Nowy model Zestawu aktywnego unikania został zaprojektowany, aby umożliwić badaczowi przeprowadzenie szerokiego zakresu eksperymentów unikania, każdy zgodnie z elastycznym harmonogramem.