Oprogramowanie

Do zapytania
Producent:
Oprogramowanie używane przez tysiące naukowców nieprzerwanie od 1988 r. Stale rozwijane przez firmę ADInstruments pozwala na różnorodne analizy danych pochodzących z rejestratorów danych PowerLab. Program tańszy od LabChart Pro. Prosty w użyciu, nadaje się do szerokiego zakresu typów sygnałów, zawiera zintegrowane rozszerzenia. Szeroki zestaw funkcji w LabChart sprawia, że jest łatwy i szybki w nagrywaniu, wyświetlaniu i parametryzacji danych. Moduły do konkretnych pomiarów fizjologicznych można kupić oddzielnie.
Do zapytania
Producent:
Zaawansowane narzędzie do zapisu i obróbki danych z zakresu life science.  Program jest prosty w użyciu i nadaje się do różnego typu sygnałów. Szeroki zestaw funkcji pozwala na łatwe i szybkie nagrywanie danych oraz ich wyświetlanie i parametryzację. Wraz z zintegrowanymi modułami i rozszerzeniami LabChart stanowi potężne narzędzie do szeroko pojętych pomiarów fizjologicznych.
Analizy dobowe ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analiz dobowych różnych gatunków zwierząt.
Metabolic ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analiz metabolicznych oraz fizjologii wysiłku zwierząt i ludzi.
Waveform Peak Analysis Adinstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analiz pików sygnałów okresowych.
Krzywa termodylucji z  wartością rzutu serca
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analizy danych rzutu serca u różnych gatunków zwierząt na podstawie krzywej termodylucji.
Heart Rate Variability ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analizy danych zmienności rytmu serca oraz klasyfikacji uderzeń serca.
JTR Spike Overview ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł oblicza i eksportuje 13 parametrów dla każdego okna histogramu do tablicy danych LabChart.
DMT module ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analiz dobowych różnych gatunków zwierząt.
PV Loop ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analiz ciśnienia lewej komory i objętości z zastosowaniem pętli ciśnienia-objętości.
JTR Video Capture ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do tworzenia nagrań wideo z eksperymentów.
Do zapytania
Producent:
LabChart Reader to darmowy program do przeglądania danych pochodzących z rejestratorów PowerLab. Umożliwia także dzielenie się danymi z innymi użytkownikami systemu.
Do zapytania
Producent:
Oprogramowanie graficzne dla systemu Windows wspierające rejestratory Star ODDI do pomiaru tętna i temepratury zwierząt. Mercury oferuje różne opcje konfiguracji pomiarowej i wyświetlania danych w postaci graficznej i tabelarycznej.
Blood Pressure ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł automatycznie wykrywa cykle, analizuje i podsumowuje szereg parametrów sercowo-naczyniowych sygnału ciśnienia tętniczego lub komorowego. Analiza może być wykonywana podczas nagrywania lub po jego zakończeniu. Moduł BP jest zawarty w wersji LabChart Pro lub może być zakupiony osobno do oprogramowania LabChart.
Dose Response ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł umożliwia analizę oraz graficzne przedstawienie zależności dawka - odpowiedź w programie LabChart. Analizy mogą być wykonywane automatycznie lub manualnie w czasie rzeczywistym oraz po zakończeniu zapisu danych w LabChart. Wyniki analizy mogą być eksportowane, co umożliwia ich dalszą obróbkę przez inne aplikacje. Moduł Dose Response jest zawarty w wersji LabChart Pro lub może być zakupiony osobno do oprogramowania LabChart.
Do zapytania
Producent:
Moduł automatycznie wykrywa oraz informuje o lokalizacji P, Q, R, S i T w przebiegu fali oraz o amplitudach i odstępach w zapisie EKG. Analiza EKG może być prowadzona w czasie rzeczywistym jak również po zakończeniu zapisu. Surowe dane pozostają niezmienione przez jakiekolwiek kalkulacje umożliwiając tym samym ponowną analizę EKG. Moduł posiada domyślne parametry detekcji i analizy  EKG człowieka, świni, psa, królika, świnki morskiej, szczura i myszy. Parametry detekcji mogą być w dowolnym momencie zmienione w celu optymalizacji procesu lub pomiaru u innych gatunków niż dostępne w module EKG. Moduł ECG Analysis jest zawarty w wersji LabChart Pro lub może być zakupiony osobno do oprogramowania LabChart.
Do zapytania
Producent:
Oprogramowanie graficzne dla systemu Windows wspierające rejestratory Star ODDI do badań zwierząt wodnych i rybołóstwa oraz innych branż. SeaStar oferuje różne opcje konfiguracji pomiarowej i wyświetlania danych w postaci graficznej i tabelarycznej.