Obrazowanie

Do zapytania
InAlyzer analizuje gęstość mineralną kości i skład ciała (BMC, FAT, LEAN) żywych zwierząt laboratoryjnych w jednostkach 0,001 g z prostym znieczuleniem bez sekcji. Seryjna ocena jest możliwa dla każdego zwierzęcia, co zaoszczędza czas, pracę i koszty. System działa na DXA (Dual X-ray Absorptiometry). Ponadto „InAlyzer” zapewnia naukowcom ochronę przed promieniowaniem poprzez blokowanie zewnętrznej ekspozycji na promieniowanie za pomocą wewnętrznej struktury ochronnej. „InAlyzer” zapewnia skuteczność, dokładność i udaną kwalifikację w fazie przedklinicznej.
Do zapytania
Producent:
InAlyzer - DXA Analizator składu ciała dla zwierząt laboratoryjnych