Stoły operacyjne, stereotaksja

Do zapytania
Akcesoria do systemów stereotaktycznych: adaptory, stożki uszne, maski anestetyczne do sterotaksji i wiele innych.
Do zapytania
Producent:
Robot stereotaktyczny w wersji bezprzewodowej.
Do zapytania
Producent:
Nanoiniektor kapilarny ze szkła do wysokoprecyzyjnych iniekcji in vivo i in vitro. Dedykowany do pracy z robotami stereotkatycznymi Neurostar.
Surgery boards for lab animals
Do zapytania
Producent:
Oferujemy 5 rodzajów blatów dedykowanych do zwierząt laboratoryjnych o różnej wadze. Kształt blatu jest formowany w wysokiej temperaturze z jednego kawałka norylu, dzięki czemu blat jest bardzo wytrzymały i łatwy w czyszczeniu. Do baltu jest dołączonych 5 nylonowych przewodów do unieruchomienia zwierzęcia.
Do zapytania
Nowy cyfrowy system stereotaktyczny wyposażony w zamknięte czujniki elektroniczne i łatwy do odczytania wyświetlacz LCD. Rozdzielczość 10 mikronów umożliwia precyzyjną pracę we wszystkich trzech osiach. Funkcja zerowania ułatwia szybkie nastawienie określonych współrzędnych. Wyświetlacz zasilany baterią. System charakteryzuje się bezszumowym działaniem przydatnym szczególnie w badaniach elektrofizjologicznych. Wyposażony w ultra-mikro pompę UMP-3.
Do zapytania
Nowy cyfrowy system stereotaktyczny wyposażony w zamknięte czujniki elektroniczne i łatwy do odczytania wyświetlacz LCD o rozdzielczości 10 mikronów umożliwia precyzyjną pracę we wszystkich trzech osiach. Funkcja zerowania ułatwia szybkie nastawienie określonych współrzędnych. Wyświetlacz zasilany baterią. System charakteryzuje się bezszumowym działaniem przydatnym szczególnie w badaniach elektrofizjologicznych. Wyposażony w ultra-mikro pompę UMP-3.
Do zapytania
Producent:
Ta przełomowa innowacja zapewnia automatyczne pozycjonowanie sondy w punkcie zero nad bregmą przy użyciu kamer wideo. Inteligentny wykrywacz bregmy kontroluje stereotaktyczne robot...
Do zapytania
UltraMicroPump3 (UMP3) jest wszechstronną pompą, znajdującą zastosowanie w badaniach wymagających dozowania precyzyjnych i małych ilości płynu, pikolitry – mililitry.
Do zapytania
Producent:
W pełni skomputeryzowany robot do wysokoprecyzyjnych, wielostronnych iniekcji mózgu.
Do zapytania
Producent:
Robot do wiercenia produkcji Neurostar posiada bezprecedensową precyzję podczas wiercenia, niezbędną przed procedurami umieszczania elektrod i mikroiniekcji w mózgu zwierząt. Dostępny z ramą stereotaktyczną i programowaniem lub oddzielnie do instalacji na ramach Kopf lub Stoelting.
Do zapytania
Producent:
Wysokoprzepustowy, automatyczny robot do wielokrotnych nawierceń i iniekcji. Idealny do eksperymentów z dużą ilością zwierząt.
Do zapytania
Producent:
W pełni zrobotyzowane narzędzie do stereotaksji szczurów, myszy i większych zwierząt. Posiada oprogramowanie z cyfrowym atlasem mózgu, automatycznie skalowanym na podstawie położenia punktów bregma i lambda. Komputerowa korekcja pochylenia głowy i regulacja kątów nachylenia. Precyzja 1 mikrona.
Stół operacyjny dla zwierząt
Do zapytania
Producent:
Nowoczesny stół operacyjno-badawczy zasilany bateriami. Stół zawiera zestaw baterii, działających do 30 godzin. Stół jest przeznaoczny dla zwierząt ważących do 75 kg.
Animalab.eu SurgiSuite Platforma zabiegowa – Kent Scientific
Do zapytania
Producent:
Wielofunkcyjna platforma chirurgiczna SurgiSuite ma łatwą do czyszczenia, odporną na chemikalia podstawę, która zawiera kanał do zbierania płynów podczas operacji chirurgicznych. Zintegrowany system podgrzewania zostało zaprojektowane bezpośrednio na platformie.
Do zapytania
Producent:
Blat z retraktorami do rozciągnięcia zwierzęcia laboratoryjnego w trakcie zabiegu chirurgicznego.
Ultra-mikro pompa UMP3 z kontrolerem SYS-Micro4
Do zapytania
Wszechstronna pompa wykorzystująca mikrostrzykawki do dostarczania substancji w pikolitrach.  
Do zapytania
Zmotoryzowana rama stereotaktyczna MTM-3 znacznie przewyższa standardowe manualne ramy stereotaktyczne pod kątem powtarzalności ruchu i precyzji, minimalizując ludzki błąd wszędzie tam, gdzie dokładność jest kluczowa podczas zabiegów.