Telemetria

System telemetryczny Stellar do badań na zwierzętach
Do zapytania
Producent:
Najnowsza technologia implantowanej telemetrii nowej generacji dostępna dla wszystkich zwierząt.