Modele zwierzęce

Oferujemy zróżnicowane modele zwierząt laboratoryjnych (myszy, szczury, chomiki, króliki, gerbile, kawia domowa), pomocne przy specjalistycznych badaniach farmakologicznych, toksykologicznych, onkologicznych czy też przy produkcji przeciwciał. Wszystkie zwierzęta hodowane są w standardzie SPF (Specific Pathogen Free) lub SOPF (Specific Opportunistic Pathogen Free). Oferowane zwierzęta laboratoryjne posiadają aktualny certyfikat zdrowotny zgodny z wytycznymi FELASA (Federation of Laboratory Animal Science Associations).

Informacje dotyczące zamówień - Pobierz dokument​

Zwierzęta, produkty oraz usługi mogą być zamówione poprzez dział obsługi klienta, za pomocą telefonu lub e-mail. Każde zamówienie musi być potwierdzone e-mailem. Aby zapewnić sprawny przebieg procesu zamówienia, zachęcamy do używania naszego formularza, dostępnego na życzenie klienta. 

Informacje dotyczące zamówień modeli Jackson Laboratories - Pobierz dokument

Oryginalne raporty zdrowotne dostępne on-line na stronie dostawcy:

Charles River Laboratories - Health Reports 
Jackson Laboratories - Health Reports

Athymic nude mouse Charles River
Do zapytania
Model do badań biologii guzów nowotworowych i przeszczepów ksenogenicznych. Nie wytwarza komórek T układu odpornościowego.
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:CD-Prss8hr
Do zapytania
Uniwersalny, wielofunkcyjny model do różnych badań. Hodowany przez Charles River we Francji.
Do zapytania
Producent:
Pochwowy kontroler impedancji pochwy MK-12 został zaprojektowany w celu uzyskania dokładnych informacji w celu ustalenia optymalnego dnia do krycia podczas cyklu rujowego u szczurów.
Do zapytania
Crl:MON(Tum) Pochodzenie: Szczep został pozyskany przez Charles RIver z farmy Tumblebrook w 1995 roku. Rederywacja dokonana w 1996 roku. Kod szczepu: 243 Kolor sier...
Do zapytania
Model królika laboratoryjnego z brakiem ekspresji ApoE odpowiedzialnego za metabolizm lipidów. Wykorzystywany do badań aterogenezy, miażdżycy, cukrzycy.
New Zealand
Do zapytania
Królik nowozelandzki, model do badań farmakologicznych, toksykologicznych, teratologicznych i produkcji przeciwciał. Hodowany przez Charles River we Francji.
Do zapytania
Kwarantanna w Charles River, w zwierzętarni opartej na ilozatorach pozwala na przyjęcie zwierząt z dowolnej instytucji na całym świecie, niezależnie od ich znanego lub nieznanego statusu zdrowia
Do zapytania
Wybuch ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS) pod koniec 2002 r. był globalną epidemią chorób zakaźnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 8 000 osób zostało zarażonych, a ponad 700 zmarło na całym świecie. Winowajcą wywołującą epidemię był koronawirus SARS (SARS-CoV), którego nazwa pochodzi od kształtu koronalnego lub korony na zewnętrznej błonie wirusa.
Do zapytania
Charles River oferuje kilka różnych, modeli zwierzęcych do oceny czynników mających na celu leczeniu cukrzycy i otyłości. Nasza zdolność do zapewnienia odpowiedniej kombinacji gatune...
Do zapytania
Szerokie portfolio analiz molekularnych i testów genetycznych obejmuje genotypowanie myszy przy użyciu zupełnie nowych metod oraz specjalnie opracowany zestaw testowy dla projektów dotyczących zarówno szybkiej hodowli kongenicznej, jak i monitorowania hodowli. 
Do zapytania
Usługi obejmują zarówno zalecane kwartalne "małe" i roczne "duże" monitoringi zdrowia zwierząt zgodne z FELASA. Obydwa pakiety testowe można również 
AKR
Do zapytania
Model miażdżycowy, badania raka, badania metaboliczne, otyłość indukowana dietą.
Do zapytania
Model do rozwoju modeli transgenicznych/knockout, wykazuje dużą ilość bezmielinowych aksonów motoneuronów lędźwiowych.
Do zapytania
Model do badań układu krążenia (miażdżyca, zaburzenia serca, hypercholesterolemia, hipertriglicerydemia, wady naczyniowe).
BALBc mouse
Do zapytania
Powszechny, wielofunkcyjny model, rozwój hybrydom, produkcja przeciwciał monoklonalnych, choroby zakaźne.
BALBc nude mouse
Do zapytania
Model do badania guzów i przeszczepów ksenogenicznych.
C3H Charles River
Do zapytania
Model do badań onkologicznych, zaburzeń neurologicznych i zwyrodnienia siatkówki. test
Mysz C57 Charles River
Do zapytania
Uniwersalny, wielofunkcyjny model. Otyłość indukowana dietą, rozwój modeli transgenicznych/knockout, bezpieczny i efektywny model badawczy; immunologia.
Mysz Jackson Laboratory C57BL6J
Do zapytania
Standardowy i wielofunkcyjny model JAX. Wykorzystywany w badaniach otyłości indukowanej dietą, rozwoju modeli transgenicznych/knockouti immunologii.
CBA mouse
Do zapytania
Model do zastosowania w badaniach rozwoju mózgu, neurochemii i badaniach behawioralnych.
Do zapytania
Powszechny, wielofunkcyjny model, bezpieczny i efektywny. Model chirurgiczny, studia starzenia i ciąży urojonej.
cd-1 nude mouse
Do zapytania
Model myszy bezgrasiczej, nagiej - nude do badań biologii guzów i przeszczepów ksenogenicznych.
Do zapytania
Model badania otyłości i cukrzycy oraz gojenia ran.
DBA 2NCRL
Do zapytania
Bezpieczny i efektywny model badawczy, do zastosowania w badaniach immunologicznych i odruchowych napadów epileptycznych.
FVB
Do zapytania
Model do transgenizacji i rozwoju modeli knockout.
Immortomouse
Do zapytania
Nomenklatura: CBA;B10-Tg(H2Kb-tsA58)6Kio/Crl Zastosowania badawcze: Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone ...
Ly 5 mouse
Do zapytania
B6.SJL-PtprcaPepcb/BoyCrl Pochodzenie: Pierwotnie szczep był hodowany w Sloan Kettering Institute, USA. Myszy zostały wstecznie skrzyżowane z C57BL/6. Kongeniczny szczep "C57BL...
NIH-III
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:NIH-Lyst bgFoxn1nuBtk xid Pochodzenie: Szczep został rozwinięty w National Institute of Health (USA).  Dodatkowo, oprócz mutacji genu nude, czego rezulta...
NMRI Mouse
Do zapytania
Crl:NMRI(Han) Pochodzenie: Mysz typu Swiss, przekazana przez Clara Lynch do Poiley w 1937. Przetrzymywał linię wsobną tego zwierzęcia do 51 pokolenia, zanim przekazał ją do Nav...
NMRI nude
Do zapytania
Nomenklatura: Crl: NMRI-Foxn1nu Hodowla: niekrewniacza Pochodzenie: Pierwsza mysz nude pojawiła się w  kolonii w Virus Laboratory, Ruchill Hospital (Glasgow, UK); (...
Nod scid
Do zapytania
Nomenklatura: NOD.CB17-Prkdcscid/J Hodowla: homozygota x homozygota Kod szczepu JAXTM: 001303 Kraj pochodzenia: Francja Więcej informacji na stronie producent...
Mysz NSG The Jackson Laboratory
Do zapytania
Szczep do badań onkologicznych i guzów, wirusologicznych, immunologicznych i autoimmunizacji.
nu nu mouse
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:NU-Foxn1nu Hodowla: niekrewniacza Kraje pochodzenia: Niemcy, Stany Zjednoczone ...
Ob/ob The Jackson Laboratory
Do zapytania
Nomenklatura: B6.V-Lepob/J Hodowla: heterozygota x heterozygota Kod szczepu JAXTM: 000632 Kraje pochodzenia: Włochy, Stany Zjednoczone Więcej informacji na st...
Do zapytania
Crl:OF1 Pochodzenie: W 1935 roku, w Carworth Farms rozpoczęto selekcję lini myszy które charakteryzowały się wigorem and reproduktywnością. Przodkowie pochodzili z kolonii hodo...
OT II The Jackson Laboratory
Do zapytania
Nomenklatura: B6.Cg-Tg(TcraTcrb)425Cbn/J Kod JAXTM: 004194 Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone Więcej informacji na stronie producenta. ...
PCSK mouse
Do zapytania
Nomenklatura: C57BL/6J-Tg(ALB-PCSK9) Więcej informacji na stronie Charles River [wejdź] ...
PGP mouse
Do zapytania
Crl:CF1-Abcb1a mds Więcej informacji na stronie Charles River [wejdź] ...
SCID Beige Mouse
Do zapytania
Nomenklatura: CB17.Cg-PrkdcscidLyst bg/Crl Pochodzenie: SCID beige to kongeniczne myszy, które posiadają obie autosomalne, recesywne mutacje SCID (Prkdcscid) i&n...
scid sho
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:SHO-PrkdcscidHrhr Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Bezwłose myszy SCID zostały wyhodowane przez Charles River Research Models w 2007 roku poprzez interc...
Do zapytania
Nomenklatura: CB17/Icr-Prkdcscid/IcrIcoCr Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Autosomalna, recesywna mutacja genu scid została wykryta w 1980 roku przez Bosma i jego zespół ...
SJL
Do zapytania
Nomenklatura szczepu: SJL/JOrlCrl Więcej informacji na stronie Charles River [wejdź] ...
Swiss Nude
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:NU(Ico)-Foxn1nu Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Mutacja pojawiła się w 1962 roku, w koloni niekrewniaczych myszy albino utrzym...
The Pound Mouse
Do zapytania
Nomenklatura: C57BL/6NCrl-Leprdb-lb/Crl Więcej informacji na stronie Charles River [wejdź] ...
nude mice
Do zapytania
Crl:CD1-Foxn1nu Pochodzenie: Szczep rozwinięty poprzez transfery genu nude do myszy CD-1 w trakcie serii krzyżowań i backcrossingu, rozpoczętych w 1979 przez Charles River, Wil...
SKH1 mouse
Do zapytania
Nomenklatura szczepu: Crl: SKH-Hrhr Pochodzenie: Niescharakteryzowana / bezrodowodowa odmiana bezwłosej myszy została pozyskana od małego komercyjnego dostawcy z Nowego Jorku. ...
Do zapytania
Charles River continually invests in innovations and in sophisticated IVF techniques so animals can be produced more quickly and in greater quantities than with traditional methods.
Do zapytania
Przypadek kiedy unikalna kolonia hodowlana przestaje produkować, a podjęte przez badacza działania nie przynoszą rezultatów, może uniemożliwić kontynuację eksperymentu. Program Ratowania Linii pomaga zdiagnozować, zaplanować i odzyskać kolonie rozrodcze, umożliwiając dalsze badania i hodowlę w celu osiągnięcia wyznaczonych rezultatów.
Do zapytania
Zwierzęta wolne od patogenów są niezbędne dla przeprowadzenia rzetelnych i porównywalnych badań naukowych. Szczepy, zwłaszcza zmodyfikowane genetycznie, które zaraziły się wirusami, ...
guinea pigs hartley
Do zapytania
Uniwersalny, wielofunkcyjny model do różnych badań. Hodowany przez Charles River we Francji.
bcrp rat
Do zapytania
Homozygoty z nokautem Bcrp, ze zwiększoną ekspozycją na substraty BCRP specyficzne. Do zastosowań w badaniach metabolizmu leków, farmakodynamiki i farmakokinetyki, interakcji lek-lek i effluxu.
BDIX fotka
Do zapytania
Nomenklatura: BDIX/OrlCrl Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Szczur wyselekcjonowany w 1937 przez H. Druckrey w Berlinie ze szczepu szczurzego o pokryciu żółtawym i różowym...
Do zapytania
Model zawiera monoalleliczną delecję genu BDNF. Użyteczny w badaniach Alzheimera, depresji, bólu, rozwoju nerwów, utraty pamięci.
Brown Norway
Do zapytania
Nomenklatura: BN/Crl Pochodzenie: W 1958 r. Silvers i Billingham rozpoczęli kojarzenie brat x siostra z selekcją haplotypu brązowej mutacji w stadzie dzikich szczurów utrzymywa...
bdnf rat alzheimers 4
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego transporter ABC, kluczowego dla pompy eksportującej sole kwasów żółciowych.
Buffalo Rat
Do zapytania
Nomenklatura: BUF/CrCrl Hodowla: krewniacza Pochodzenie: W Heston od 1946 roku z hodowli Buffalo H. Morris’a (USA). Przeniesione do National Institute...
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego CAR, mającego wpływ na indukcję cytochromu p450s. Ma zastosowania w badaniach hepatotoksyczności, cholestazy i metabolizmu leków.
CD IGS rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:CD (Sprague Dawley) Hodowla: niekrewniacza Pochodzenie: Uzyskane w 1925 roku przez Roberta W. Dawley z skojarzonej hybrydowo samicy i samca szczurów Wis...
Do zapytania
Model z brakiem ekspresji białka CFTR prowadzącym do mukowiscydozy oraz zaburzeń transportu chlorków i tiocyjanów.

Strony