Inne gatunki

Do zapytania
Uniwersalny, wielofunkcyjny model do różnych badań. Hodowany przez Charles River we Francji.
Do zapytania
Crl:MON(Tum) Pochodzenie: Szczep został pozyskany przez Charles RIver z farmy Tumblebrook w 1995 roku. Rederywacja dokonana w 1996 roku. Kod szczepu: 243 Kolor sier...
Do zapytania
Model królika laboratoryjnego z brakiem ekspresji ApoE odpowiedzialnego za metabolizm lipidów. Wykorzystywany do badań aterogenezy, miażdżycy, cukrzycy.
New Zealand
Do zapytania
Królik nowozelandzki, model do badań farmakologicznych, toksykologicznych, teratologicznych i produkcji przeciwciał. Hodowany przez Charles River we Francji.
guinea pigs hartley
Do zapytania
Uniwersalny, wielofunkcyjny model do różnych badań. Hodowany przez Charles River we Francji.