Monitoring zdrowia zwierząt

Do zapytania
Szerokie portfolio analiz molekularnych i testów genetycznych obejmuje genotypowanie myszy przy użyciu zupełnie nowych metod oraz specjalnie opracowany zestaw testowy dla projektów dotyczących zarówno szybkiej hodowli kongenicznej, jak i monitorowania hodowli. 
Do zapytania
Charles River oferuje również wykonanie monitoringu zdrowotnego chomików oraz gerbili. Usługa dostępna na zapytanie Klienta. ...
Do zapytania
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia myszy. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państwa badaniom...
Do zapytania
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia szczurów. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państwa badan...
Do zapytania
Usługi obejmują zarówno zalecane kwartalne "małe" i roczne "duże" monitoringi zdrowia zwierząt zgodne z FELASA. Obydwa pakiety testowe można również 
Do zapytania
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia królików. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państwa badan...
Do zapytania
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia świnek morskich. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państw...
Do zapytania
Producent:
Wskaźnik instalowany w przewodach powietrza wylotowego w regałach IVC Allentown. Pozwala dokładnie wykryć prawie 100% patogenów obecnych w regale, bez wykorzystania zwierząt strażniczych. Wskaźnik z zebranymi próbkami patogenów wysyłany jest do analizy PCR w laboratorium Charles River.