Obszary badawcze

Athymic nude mouse Charles River
Do zapytania
Model do badań biologii guzów nowotworowych i przeszczepów ksenogenicznych. Nie wytwarza komórek T układu odpornościowego.
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:CD-Prss8hr
Do zapytania
Model królika laboratoryjnego z brakiem ekspresji ApoE odpowiedzialnego za metabolizm lipidów. Wykorzystywany do badań aterogenezy, miażdżycy, cukrzycy.
Do zapytania
Wybuch ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS) pod koniec 2002 r. był globalną epidemią chorób zakaźnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 8 000 osób zostało zarażonych, a ponad 700 zmarło na całym świecie. Winowajcą wywołującą epidemię był koronawirus SARS (SARS-CoV), którego nazwa pochodzi od kształtu koronalnego lub korony na zewnętrznej błonie wirusa.
Do zapytania
Charles River oferuje kilka różnych, modeli zwierzęcych do oceny czynników mających na celu leczeniu cukrzycy i otyłości. Nasza zdolność do zapewnienia odpowiedniej kombinacji gatune...
AKR
Do zapytania
Model miażdżycowy, badania raka, badania metaboliczne, otyłość indukowana dietą.
Do zapytania
Model do badań układu krążenia (miażdżyca, zaburzenia serca, hypercholesterolemia, hipertriglicerydemia, wady naczyniowe).
BALBc mouse
Do zapytania
Powszechny, wielofunkcyjny model, rozwój hybrydom, produkcja przeciwciał monoklonalnych, choroby zakaźne.
BALBc nude mouse
Do zapytania
Model do badania guzów i przeszczepów ksenogenicznych.
C3H Charles River
Do zapytania
Model do badań onkologicznych, zaburzeń neurologicznych i zwyrodnienia siatkówki. test
Mysz C57 Charles River
Do zapytania
Uniwersalny, wielofunkcyjny model. Otyłość indukowana dietą, rozwój modeli transgenicznych/knockout, bezpieczny i efektywny model badawczy; immunologia.
Mysz Jackson Laboratory C57BL6J
Do zapytania
Standardowy i wielofunkcyjny model JAX. Wykorzystywany w badaniach otyłości indukowanej dietą, rozwoju modeli transgenicznych/knockouti immunologii.
CBA mouse
Do zapytania
Model do zastosowania w badaniach rozwoju mózgu, neurochemii i badaniach behawioralnych.
Do zapytania
Powszechny, wielofunkcyjny model, bezpieczny i efektywny. Model chirurgiczny, studia starzenia i ciąży urojonej.
cd-1 nude mouse
Do zapytania
Model myszy bezgrasiczej, nagiej - nude do badań biologii guzów i przeszczepów ksenogenicznych.
Do zapytania
Model badania otyłości i cukrzycy oraz gojenia ran.
DBA 2NCRL
Do zapytania
Bezpieczny i efektywny model badawczy, do zastosowania w badaniach immunologicznych i odruchowych napadów epileptycznych.
Immortomouse
Do zapytania
Nomenklatura: CBA;B10-Tg(H2Kb-tsA58)6Kio/Crl Zastosowania badawcze: Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone ...
Ly 5 mouse
Do zapytania
B6.SJL-PtprcaPepcb/BoyCrl Pochodzenie: Pierwotnie szczep był hodowany w Sloan Kettering Institute, USA. Myszy zostały wstecznie skrzyżowane z C57BL/6. Kongeniczny szczep "C57BL...
NIH-III
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:NIH-Lyst bgFoxn1nuBtk xid Pochodzenie: Szczep został rozwinięty w National Institute of Health (USA).  Dodatkowo, oprócz mutacji genu nude, czego rezulta...
NMRI nude
Do zapytania
Nomenklatura: Crl: NMRI-Foxn1nu Hodowla: niekrewniacza Pochodzenie: Pierwsza mysz nude pojawiła się w  kolonii w Virus Laboratory, Ruchill Hospital (Glasgow, UK); (...
Nod scid
Do zapytania
Nomenklatura: NOD.CB17-Prkdcscid/J Hodowla: homozygota x homozygota Kod szczepu JAXTM: 001303 Kraj pochodzenia: Francja Więcej informacji na stronie producent...
Mysz NSG The Jackson Laboratory
Do zapytania
Szczep do badań onkologicznych i guzów, wirusologicznych, immunologicznych i autoimmunizacji.
nu nu mouse
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:NU-Foxn1nu Hodowla: niekrewniacza Kraje pochodzenia: Niemcy, Stany Zjednoczone ...
Ob/ob The Jackson Laboratory
Do zapytania
Nomenklatura: B6.V-Lepob/J Hodowla: heterozygota x heterozygota Kod szczepu JAXTM: 000632 Kraje pochodzenia: Włochy, Stany Zjednoczone Więcej informacji na st...
OT II The Jackson Laboratory
Do zapytania
Nomenklatura: B6.Cg-Tg(TcraTcrb)425Cbn/J Kod JAXTM: 004194 Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone Więcej informacji na stronie producenta. ...
PCSK mouse
Do zapytania
Nomenklatura: C57BL/6J-Tg(ALB-PCSK9) Więcej informacji na stronie Charles River [wejdź] ...
SCID Beige Mouse
Do zapytania
Nomenklatura: CB17.Cg-PrkdcscidLyst bg/Crl Pochodzenie: SCID beige to kongeniczne myszy, które posiadają obie autosomalne, recesywne mutacje SCID (Prkdcscid) i&n...
scid sho
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:SHO-PrkdcscidHrhr Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Bezwłose myszy SCID zostały wyhodowane przez Charles River Research Models w 2007 roku poprzez interc...
Do zapytania
Nomenklatura: CB17/Icr-Prkdcscid/IcrIcoCr Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Autosomalna, recesywna mutacja genu scid została wykryta w 1980 roku przez Bosma i jego zespół ...
Swiss Nude
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:NU(Ico)-Foxn1nu Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Mutacja pojawiła się w 1962 roku, w koloni niekrewniaczych myszy albino utrzym...
The Pound Mouse
Do zapytania
Nomenklatura: C57BL/6NCrl-Leprdb-lb/Crl Więcej informacji na stronie Charles River [wejdź] ...
nude mice
Do zapytania
Crl:CD1-Foxn1nu Pochodzenie: Szczep rozwinięty poprzez transfery genu nude do myszy CD-1 w trakcie serii krzyżowań i backcrossingu, rozpoczętych w 1979 przez Charles River, Wil...
bcrp rat
Do zapytania
Homozygoty z nokautem Bcrp, ze zwiększoną ekspozycją na substraty BCRP specyficzne. Do zastosowań w badaniach metabolizmu leków, farmakodynamiki i farmakokinetyki, interakcji lek-lek i effluxu.
BDIX fotka
Do zapytania
Nomenklatura: BDIX/OrlCrl Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Szczur wyselekcjonowany w 1937 przez H. Druckrey w Berlinie ze szczepu szczurzego o pokryciu żółtawym i różowym...
Do zapytania
Model zawiera monoalleliczną delecję genu BDNF. Użyteczny w badaniach Alzheimera, depresji, bólu, rozwoju nerwów, utraty pamięci.
Brown Norway
Do zapytania
Nomenklatura: BN/Crl Pochodzenie: W 1958 r. Silvers i Billingham rozpoczęli kojarzenie brat x siostra z selekcją haplotypu brązowej mutacji w stadzie dzikich szczurów utrzymywa...
bdnf rat alzheimers 4
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego transporter ABC, kluczowego dla pompy eksportującej sole kwasów żółciowych.
Buffalo Rat
Do zapytania
Nomenklatura: BUF/CrCrl Hodowla: krewniacza Pochodzenie: W Heston od 1946 roku z hodowli Buffalo H. Morris’a (USA). Przeniesione do National Institute...
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego CAR, mającego wpływ na indukcję cytochromu p450s. Ma zastosowania w badaniach hepatotoksyczności, cholestazy i metabolizmu leków.
CD IGS rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:CD (Sprague Dawley) Hodowla: niekrewniacza Pochodzenie: Uzyskane w 1925 roku przez Roberta W. Dawley z skojarzonej hybrydowo samicy i samca szczurów Wis...
Do zapytania
Model z brakiem ekspresji białka CFTR prowadzącym do mukowiscydozy oraz zaburzeń transportu chlorków i tiocyjanów.
Do zapytania
Model wykazuje delecję genu Cntnap2 i jest użyteczny w badaniach autyzmu, adhezji komórkowej i plastyczności synaptycznej.
Do zapytania
Nomenklatura: COP/CrCrl Pochodzenie: Rozhodowane w 1921 r. na Columbia University for Cancer Research (USA) przez dr Curtisa. Przeniesione do National Cancer Institute z progra...
Cotton rat
Do zapytania
Model bardzo wrażliwy na czynniki infekcyjne pochodzenia ludzkiego. Idealny do badań nad rozwojem szczepionek i terapii genowych opartych o wektory adenowirusowe.
Dahl rat
Do zapytania
Nomenklatura: SS/JrHsdMcwiCrl SS / JrHsdMcwiCrl Pochodzenie wsobne z kongenicznej grupy kontrolnej szczurów Dahl / SS (SS / JrHsd) uzyskanych od dr Theodore Kurtza (UCSF, CA), ...
Do zapytania
Model szczura laboratoryjnego z ekspresją rekombinazy Cre. Do zastosowań w optogenetyce, ekspresji i nokautach zrekombinowanych genów oraz w DREADD.
Disc1 Knockout Rat
Do zapytania
Model z delecją w obrębie genu Disc1 do zastosowań w badaniach schizofrenii, afektywnej choroby dwubiegunowej i badań wzrostu neuronów.
Do zapytania
Model wykazuje bialleliczne przerwanie genu Faah, dzięki czemu jest użyteczny w badaniach biologii kanabioidów, w tym nocycepcji i bólu.
FHH rat Charles River
Do zapytania
Nomenklatura: FHH/EurMcwiCrl Szczury outbredowe zostały sprowadzone do Europy przez Tschopp we wczesnych latach siedemdziesiątych. Kolonia została przeniesiona na Uniwersytet E...
Do zapytania
F344/DuCrl Pochodzenie: Ze skrzyżowania szczurów #344 zakupionych od lokalnego hodowcy (Fisher) w USA. Kolonia założona przez M.R. Curtis z Columbia University w 1920 roku. ...
Fmr1 Knockout Rat
Do zapytania
Model wykazuje delecję genu Fmr1, odpowiedzialnego za syndrom łamliwego chromosomu X i rozwój autyzmu.
Goto Kakizaki Charles River
Do zapytania
Model cukrzycy typu 2, bez otyłości. Podlinia szczurów Wistar.
Ldlr rat
Do zapytania
Szczury z nokautem genu LDLR, ze znacznie podniesionym cholesterolu w osoczu. Model do badań transportu lipoprotein, cholesterolu, cukrzycy typu II, nadciśnienia i miażdżycy.
Lewis Rat
Do zapytania
Nomenklatura: LEW/Crl Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Kolonia rozwinięta przez dr Lewis ze stada Wistar na początku lat ’50. Do Charles River Laborat...
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:LIS Kraje pochodzenia: Niemcy, Wielka Brytania Więcej informacji na stronie Charles River ...
long evans
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:LE Pochodzenie: Uzyskane w 1915 roku przez doktorów Long i Evans poprzez skrzyżowanie kilku białych samic Wistar Institute z szarym, dzikim samcem. Sprowadzon...
Lrrk1 Knockout Rat
Do zapytania
Model z delecją genu Lrrk1. Wykorzystywany w badaniach choroby Parkinsona i apoptozy neuronów.
Do zapytania
Model z delecją genu Lrrk2. Wykorzystywany w badaniach choroby Parkinsona i apoptozy neuronów.
Mdr1a Knockout Rat
Do zapytania
Model z nokautem genu Mdr1a kodującego glikoproteinę P. Wykorzystywany w badaniach farmakokinetyki, farmakodynamiki, skuteczności leków, neurotoksykologicznych, oporności wielolekowej, efflux.

Strony