Centralny Układ Nerwowy

Do zapytania
Model do badań układu krążenia (miażdżyca, zaburzenia serca, hypercholesterolemia, hipertriglicerydemia, wady naczyniowe).
C3H Charles River
Do zapytania
Model do badań onkologicznych, zaburzeń neurologicznych i zwyrodnienia siatkówki. test
CBA mouse
Do zapytania
Model do zastosowania w badaniach rozwoju mózgu, neurochemii i badaniach behawioralnych.
Do zapytania
Model zawiera monoalleliczną delecję genu BDNF. Użyteczny w badaniach Alzheimera, depresji, bólu, rozwoju nerwów, utraty pamięci.
Do zapytania
Model wykazuje delecję genu Cntnap2 i jest użyteczny w badaniach autyzmu, adhezji komórkowej i plastyczności synaptycznej.
Do zapytania
Model szczura laboratoryjnego z ekspresją rekombinazy Cre. Do zastosowań w optogenetyce, ekspresji i nokautach zrekombinowanych genów oraz w DREADD.
Disc1 Knockout Rat
Do zapytania
Model z delecją w obrębie genu Disc1 do zastosowań w badaniach schizofrenii, afektywnej choroby dwubiegunowej i badań wzrostu neuronów.
Do zapytania
Model wykazuje bialleliczne przerwanie genu Faah, dzięki czemu jest użyteczny w badaniach biologii kanabioidów, w tym nocycepcji i bólu.
Fmr1 Knockout Rat
Do zapytania
Model wykazuje delecję genu Fmr1, odpowiedzialnego za syndrom łamliwego chromosomu X i rozwój autyzmu.
Lewis Rat
Do zapytania
Nomenklatura: LEW/Crl Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Kolonia rozwinięta przez dr Lewis ze stada Wistar na początku lat ’50. Do Charles River Laborat...
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:LIS Kraje pochodzenia: Niemcy, Wielka Brytania Więcej informacji na stronie Charles River ...
Lrrk1 Knockout Rat
Do zapytania
Model z delecją genu Lrrk1. Wykorzystywany w badaniach choroby Parkinsona i apoptozy neuronów.
Do zapytania
Model z delecją genu Lrrk2. Wykorzystywany w badaniach choroby Parkinsona i apoptozy neuronów.
Do zapytania
Model laboratoryjny wykorzystywany do badań mechanizmu autyzmu, syndromu Retta i funkcji poznawczych.
Do zapytania
Model posiada bialleliczną delecję w metabotropowym receptorze glutaminianu 5. Idealny do badań syndromu łamliwego chromosomu X i chorób spektrum autystycznego.
Szczur Neuroligin 3 (Nlgn3) nokaut
Do zapytania
Model z bialleliczną delecję genu Nlgn3 kodującego białko Neuroligin 3. Mutacje w Nlgn3 są powiązane z autyzmem i zespołem Asperger'a.
Do zapytania
Podwójny nokaut wykazujący delecję genów Lrrk1 i Lrrk2 odpowiadających za kodowanie powtórzeń bogatych w leucynę kinazy 1 i kinazy 2. Model do badań choroby Parkinsona i apoptozy neuronów.
Do zapytania
Model do badań spektrum autystycznego, schizofrenii i plastyczności synaptycznej. Wykazuje delecję genu Nrxn1.
Do zapytania
Model posiada delecję 11 par zasad w eksonie 2 genu OPRM1 i ma zastosowania w badaniach laboratoryjnych nocyceptyny i różnicowania receptorów opioidowych.
Do zapytania
Model wykazuje bialleliczną delecję genu Nfgr, kodującego receptor p75 neurotrofiny (p75NTR). Znokautowane homozygoty są użyteczne w badaniu nocycepcji, bólu i anelgezji.
Do zapytania
Model z delecją genu DJ-1, który odpowiada za ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i śmiercią. Idealny do badania choroby Parkinsona i toksyczności komórek dopaminergicznych.
Pink1 (Park6) Knockout
Do zapytania
Model do badań choroby Parkinsona i dysfunkcji neurologicznych spowodowanych stresem.
Do zapytania
Nomenklatura: Wi(Han)-Slc6a41Hubr/Crl Pochodzenie: Szczep został utworzony w laboratorium Dr. Edwin’a Cuppen’a przy laboratorium Hubrecht w Holandii. Bioche...
Do zapytania
Model z ekspresją rekombinazy Cre. Do zastosowań w optogenetyce i DREADD oraz ekspresji i nokautach zrekombinowanych genów.
Trpv1 knockout rat
Do zapytania
Model posiada bialleliczną delecję genu Trpv1, użyteczny w badaniach bólu, nocycepcji, analgezji i termoregulacji.
Wag rat
Do zapytania
Nomenklatura: WAG/RijCrl Pochodzenie: Szczury WAG zostały wyodrębione ze stada Wistar przez A.L. Bacharach, Glaxo Labs, U.K. w 1924 r. Przeniesione do Harrington w 1964 jako F8...